Bekendmakingen week 8 (22-02-2018)

Overzicht week 8 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Lambert Verreijckenstraat 24, bouw schuur (12-2-2018)
 • Emmasingel 66, plaatsen carport (15-2-2018)

Harreveld

 • Nicolaasweg 5, plaatsen hekwerk (14-2-2018)

Lichtenvoorde

 • Havik 25, bouw woning (13-2-2018)
 • Klaasbos 17, plaatsen erfafscheiding (16-2-2018)

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg ongenummerd, bouw woning met schuur (16-2-2018)

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Mr. Kuypersplein 11, bouw aanbouw en carport (16-2-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Beatrixstraat 48, verwijderen asbest (13-2-2018)
 • Beltrumsestraat 14, slopen gedeelte pand (15-2-2018)
 • Willem Alexanderhof 15, verwijderen asbest (16-2-2018)
 • Van Limburg Styrumstraat 14, verwijderen asbest (16-2-2018)

Lievelde

 • Koolmansdijk 8, verwijderen asbest (15-2-2018)

Lichtenvoorde

 • Oude Aaltenseweg 64, slopen schuur (15-2-2018)
 • Weijenborgerdijk 35, verwijderen asbest (17-2-2018)

Mariënvelde

 • De Witte Rieteweg ongenummerd, slopen t.b.v. nieuwbouw woning (16-2-2018)

Zieuwent

 • Harreveldseweg 29, verwijderen asbest (15-2-2018)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Banningweg 8, bouw schuur en wijzigen gebruik bestaande berging tot demonstratieruimte (14-2-2018)
 • Boksveenweg 1a, bouw schuurwoning ter plaatse van voormalige boerderij, aanleg nieuwe uitrit en tijdelijk plaatsen woonunit (13-2-2018)
 • Beltrumsestraat 14/14a, verbouw woon-/winkelpand (19-2-2018)

Lichtenvoorde

 • Vondelstraat 2-8, legaliseren erfafscheiding (15-2-2018)

Lievelde

 • De Stegge 4a, verbouw achterhuis tot woning (15-02-2018)

Zieuwent

 • Kranenkampsweg 2, uitbreiden biggenstal (13-2-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Buiten behandeling aanvraag

Lievelde

 • Bakkerstraat 2, bouw bedrijfswoning (15-5-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Groenlo

 • Noordgang 12-14, oprichten inrichting voor produceren, renoveren en schoonmaken van RVS opslagtanks

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing (21-2-2018 tot 28-3-2018)

Snoeihoutverbrandingen\

Groenlo

 • Hartebroekseweg 76: 40 m3 (14-2-2018)

Harreveld

 • De Riette 6: 40 m3 (15-2-2018)
 • Varsseveldseweg 93 (20-2-2018)
 • Varsseveldseweg 92: 15 m3 (20-2-2018)

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 41a: 30 m3 (15-2-2018)
 • Japikweg 1/1a: 6 m3 (17-2-2018)
 • Boschlaan 4-6: 8 m3 (17-2-2018)

Lievelde

 • Oostermeenweg 2: 12 m3 (17-2-2018)

Mariënvelde

 • Beenekussteeg 6: 50 m3 (20-2-2018)

Zieuwent

 • Zegendijk (nabij de ijsbaan): 20 m3 (15-2-2018)
 • Batsdijk 34: 10 m3 (20-2-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning woningsplitsing Rector Hulshofstraat 6, 6a Harreveld

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelingen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning voorziet in een woningsplitsing van de bestaande voormalige boerderij aan de Rector Hulshofstraat 6, 6a te Harreveld.

Inzage

Procedure 1, van 23 februari 2018 t/m 5 april 2018, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 23 februari). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is "NL.IMRO.1586.PBBUI2005-OW01".

Zienswijze

Procedure 2 A en 2 I, van 23 februari 2018 t/m 5 april 2018.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Imkersvereniging Groenlo, bijenmarkt op parkeerplaats nabij ‘De Bron’ aan de Buitenschans op 27 april 2018 (20-2-2018)

Lichtenvoorde

 • Restaurant Beneman, organiseren muziekevenement Achterhoeks bierfeest ‘Jetzt geht’s los’ in de Hamalandhal, Van der Meer de Walcherenstraat 3, op 3 maart 2018 van 20.00 uur tot 01.00 uur, en het plaatsen van borden in de kernen van Oost Gelre van 17 februari t/m 3 maart 2018 (20-2-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing