Bekendmakingen week 5 (04-02-2021)

Overzicht week 5

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Lichtenvoordseweg 83a, kap 1 esdoorn (27-1-2021)

Harreveld

 • Erve t Hag (ongenummerd), bouw woning (29-1-2021) 

Lichtenvoorde

 • Nieuwe Maat 9, plaatsen pui en zonnepanelen (23-01-2021)
 • Bentinckstraat 7, uitbreiden woning (25-01-2021)
 • Boschlaan 26, aanleggen 2 buitenzwembaden (29-01-2021)

Zieuwent

 • Batsdijk 40, bouwen schuur met carport (31-1-2021)
 • Pastoor Zanderinkstraat 12, kap 34 bomen (berken, sparren, fruitbomen, kastanje en enkele andere kleine bomen (30-1-2021)

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning kap gemeentelijke bomen

Voor onderstaande 208 gemeentelijke bomen is een omgevingsvergunning ‘kappen’ aangevraagd.

Ingekomen 12 januari 2021

Groenlo

 • Batterij, 10 x Betula (bomen zijn dood)
 • Beethovenstraat, 1 Quercus + 1 Fagus (bomen verwijderen t.b.v. verharden fietspad)
 • Buitenschans ter hoogte van nr. 8, 1x Fagus sylvatica (kop is dood, boom is slecht)
 • Oude Aaltenseweg, 1 x Fagus sylvatica (boom is dood; reuzenzwam rondom stam)
 • Trampad, 2 x Quercus robur (bomen zijn dood)

Harreveld

 • Blindediek, 1 Quercus + 30 Betula (bomen zijn dood)
 • Reimespad, 12 Betula + 3 Alnus (bomen zijn dood)

Lichtenvoorde

 • Heringsaweg (ter hoogte van hmp 12,40) en verder conform VTA, 7 x Betula Pendua (bomen zijn dood)
 • Potgieterstraat 1, 1 x Corylus colurna (boom is dood)
 • Schansweg, 3 x Betula en 3 x Alnus (bomen zijn dood)
 • 1 x Tilia (boom heeft forse stamscheur en is gevaarlijk. Onder ‘noodkap’ verwijderd)

Lievelde

 • Bellenbroeksdijk, 1 Populus 5 Sorbus 3 Quercus 11 Betula (bomen zijn dood)
 • Gasteveldsdijk, 1 Sorbus 2 Quercus en 15 Betula (bomen zijn dood)
 • Kalverbroeksdijk, 1 x Betula Pendua (boom is dood en staat los; onder ‘noodkap’ verwijderd_
 • Oostermeenweg (tussen nr. 2 en Kamperweg), 9 x Betula pendula (bomen zijn dood)

Lievelde/ Vragender

 • Scheidingsweg, 30 x Betula pendula (bomen zijn dood)

Vragender

 • Kapelweg, 1 x Eik (boom is dood)
 • Revendijk, 10 x Betula (bomen zijn dood)

Zwolle

 • Banningweg, 1 x Quercus rubra (boom is dood)
 • Haak en Hoekweg, 20 x Fagus sylvatica + 3 x Betula pendula (bomen zijn dood)
 • Tichelovenweg, 5 x Betula pendula + 2 x Fagus sylvatica (bomen zijn dood)
 • Zwolse Veenweg, 6 xFagus Sylvatica (bomen zijn dood)

Ingekomen 21 januari 2021

Zieuwent

 • Zegendijk, 2 x Betula (boom 21-1-2021 verwijderd na storm - noodkap)
 • Koolsweg, 2 x Salix alba (boom 21-1-2021 verwijderd na storm - noodkap)
 • Oude maat, 1 x Betula (boom 21-1-2021 verwijderd na storm - noodkap)

Kapmeldingen gemeentelijke bomen

Onderstaande 71 gemeentelijke bomen zijn alleen meldingplichtig. U kunt hiertegen geen bezwaar indienen.

Groenlo

 • Bierbrouwer 5, 1 x Carpinus (boom is dood)
 • Parkeerplaats Deken Hooijmansingel, 1 x Aesculus Hypocastanum (boom is dood)
 • Kardinaal de Jongstraat, 2 x Fagus (sterk verminderde conditie/zwamaantasting)
 • Lichtenvoordseweg, 1 x Paardenkastanje tegenover vogelvolière (boom is dood)
 • Naast Brouwersnös, 1 x Acer (boom is dood)
 • Nabij pluktuin, 1 x Treurwilg (boom is dood)
 • Oude Winterswijkseweg, 10 Lindebomen (bomen zijn zo goed als dood)
 • perceel naast Het Blik 73 en 75, 1 x Betula pendula (boom is dood)
 • Pluktuin, 1 boom (boom is dood)
 • Wilhelminastraat, 2 x Nothofagus (boom 21-1-2021 verwijderd na storm - noodkap)

Lichtenvoorde

 • Bernard Knufingstraat, 2 x Sierperen (jarenlange overlast)
 • Bosuil, 5 x Alnus glutinosa (bomen zijn dood)
 • Busstation, 2 x Plataan (bomen moeten waarschijnlijk weg i.v.m. project busstation Lichtenvoorde. Alvast meegenomen in aanvraag)
 • Evert Heusinkveldstraat, 1 x Catalpa (sterk verminderde conditie)
 • Groenling, 22 x Alnus speati Speath (Project Groenling)
 • Het Brook 10, 1 x Liquidambar styraciflua (boom is dood)
 • IJsvogel 59, 1 x Acer (boom is dood)
 • Kievitstraat, 6 x Paardenkastanjes en 1 x Betula (bomen zijn dood)
 • Leeuwerikstraat 12, 1 x Cercidiphylum (boom is fors beschadigd en staat erg scheef)
 • Tongerlosestraat nabij nr. 41, 6 x Aesculus Hypocastanum (kastanjebloedingsziekte)
 • Vivaldistraat 2, 1 x Metasequoica (sterk verminderde conditie)

Vragender

 • Aalberssestraat 13, 1 x Acer (noodkap, boom is geveld door ROVA)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Lichtenvoordseweg 85, slopen voormalige gasdistributiepand (28-1-2021)

Harreveld

 • Lindeboomweg 28, verwijderen asbest (25-1-2021)

Lichtenvoorde

 • Bentinckstraat 7, slopen bijgebouw (25-1-2021)
 • Frans Halsstraat 94, saneren asbest (26-1-2021)
 • Staringstraat 35, saneren asbest uit de woning (27-1-2021)

Zieuwent

 • Wilgendijk 4a, slopen schuur en asbestsanering (26-1-2021)
 • Hellerweg 2, saneren asbest (26-1-2021)
 • Dorpsstraat 6, saneren asbest (29-1-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Varsseveldseweg 54, verbouwen woning (28-1-2021)
 • Lievelderweg 20, uitbreiden woning achterzijde (28-1-2021)

Lievelde

 • Kloosterstraat 5, gebruiken klooster door Koptisch Orthodoxe Kerk (tot uiterlijk 15 januari 2024) (1-2-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Binnengekomen melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Lichtenvoorde

 • Albert Schweitzerstraat 19, melding veranderen bedrijf zijnde realiseren overkapping tussen 2 bedrijfshallen van bedrijf (25 januari 2020)

Groenlo

 • Zuidgang 9, melding starten auto-demontagebedrijf (27 januari 2021)

Vragender

 • Schoolstraat 1, melding veranderen bedrijf zijnde realiseren uitbouw voor entree, wacht- en ontvangstruimte, toiletruimte, kantoor/spreekkamer (1 februari 2021)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Ontwerp intrekken omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Lievelde

 • Lievelderweg 87, ontwerpbesluit ambtshalve intrekken omgevingsvergunning van 9 en 20 mei 1994 voor vergunningplichtige activiteit afleveren LPG.

Inzage

Procedure 1, van 29 januari t/m 11 maart 2021

Zienswijze

Procedure 2A en 2-I, van 29 januari t/m 11 maart 2021

Verleende omgevingsvergunningen Milieu

Groenlo

 • Zuidgang 9, besluit tot omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor oprichten autodemontagebedrijf

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing, van 28 januari t/m 10 maart 2021

Snoeihoutverbrandingen

Groenlo

 • Zwolse Veenweg, 8, 50 m3 (in periode 27-3 t/m 24 -4-2021) (28-1-2021)
 • Vredenseweg, 104, 25 m3 (in periode 14-2 t/m 14-03-2021) (1-2-2021)

Lichtenvoorde

 • Nicolaas Beetsstraat 30, 5 m3 (in periode 8-2 t/m 8-3-2021) (26-1-2021)

Lievelde

 • Kloosterstraat 1 en 3, 10 m3 (in periode 5-2 t/m 5-3-2021) (28-1-2021)
 • Oostermeenweg 5, 10 m3 (in periode 15-2 t/m 15-3-2021) (28-1-2021)

Mariënvelde

 • Nicolaasweg 7A, 5 m3 (in periode 15-2 t/m 15-3-2021) (26-1-2021)

Zieuwent

 • Schoppenweg 8 A, 15 m3 (in periode van 12-2 t/m 12-3-2021) (28-1-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

Voornemen voorbereiden bestemmingsplannen

Voornemen tot het voorbereiden van een bestemmingsplan in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

 • Kranenkampsweg 2 Zieuwent

Met een bestemmingsplan wordt een tweede bedrijfswoning mogelijk gemaakt.

 • Winterswijkseweg 64 Vragender

Met een wijziging van het bestemmingsplan wordt de agrarische bestemming gewijzigd naar wonen.

Het agrarisch bedrijf is gestopt met haar activiteiten. Door middel van sloop van alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing wil de eigenaar de voormalige oude boerderij, welke nu als stal in gebruik is, weer in oude glorie herstellen als boerderijwoning. Daarnaast wordt de bestaande bedrijfswoning gesloopt en elders op het perceel herbouwd.

 • Winterswijkseweg 68 i.s.m. Oorschotweg 3 Vragender

Met een wijziging van het bestemmingsplan wordt de agrarische bestemming op het perceel Winterswijkseweg 68 te Vragender gewijzigd naar wonen.

Het agrarische bedrijf is gestopt met haar bedrijfsvoering. Een deel van de agrarische bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. De bestaande woning op het perceel wordt vergoot tot maximaal 850 m3 inhoud.

Op het perceel Oorschotweg 3 te Vragender worden alle voormalige agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt, inclusief de voormalige bedrijfswoning, met uitzondering van een deel van de bebouwing welke wordt gerenoveerd en als woonhuis in gebruik wordt genomen. Na renovatie wordt de woning gesplitst in twee wooneenheden.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. Voor het bestemmingsplan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, via telefoonnummer (0544) 39 35 35.

Ontwikkelkader dorpsuitbreiding

Ontwikkelkader toekomstige dorpsuitbreiding Zieuwent

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemd ontwikkelkader voor de toekomstige uitbreiding van Zieuwent van 5 februari t/m 4 maart 2021 voor iedereen ter inzage ligt.

Met het ontwikkelkader worden de kaders aangegeven voor toekomstige plannen op het gebied van woningbouw, zonnepark en landschappelijk inrichting op de percelen gelegen tussen Werenfriedstraat en Dorpsstraat. Toekomstige plannen worden getoetst aan dit ontwikkelkader.

Het ontwikkelkader kan worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Varsseveldseweg 2 te Lichtenvoorde. Ook kunt u het ontwikkelkader hieronder downloaden. Het ontwikkelkader ligt voor een termijn van 4 weken ter inzage, dus tot en met 4 maart 2021.

PDFOntwikkelkader Zieuwent 23-12-2020.pdf

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk zijn reactie geven op dit ontwikkelkader. De reacties worden voorgelegd aan de gemeenteraad die zal moeten instemmen met dit ontwikkelkader. U dient uw reactie dan ook te richten aan de gemeenteraad van Oost Gelre, postbus 17, 7130 AA te Lichtenvoorde.

Anterieure overeenkomsten

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wro bekend dat er in januari 2021 anterieure overeenkomsten ex artikel 6.24 lid 1 Wro zijn afgesloten met:

 • De eigenaren van het perceel Kevelderstraat 22-24 in Groenlo, kadastraal bekend gemeente Groenlo, sectie 2328 en 2501. De anterieure overeenkomst heeft betrekking om de begane grond van de panden in gebruik te nemen ten behoeve van de woonfunctie.
 • De eigenaren van Scheidingsweg 1 in Groenlo en Wilgendijk 4-4a in Zieuwent, kadastraal bekend gemeente Groenlo, sectie R, nummer 67(ged) en kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde sectie U, nummer 12. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van de bouw van een woning aan de Scheidingsweg en een woningsplitsing aan de Wilgendijk 4-4a. De woningbouwmogelijkheid aan de Oude Papendijk (tegenover woonwijk Hartreize in Groenlo) komt hiermee te vervallen.
 • De eigenaar van Kloosterstraat 5 in Lievelde, kadastraal bekend gemeente Lichtenvoorde, sectie R, nummer 155. De anterieure overeenkomst voorziet in het gebruik van het pand als klooster met o.a. logies en verblijf.
 • De eigenaar van het perceel aan de van Eedenstraat ongen. in Lichtenvoorde, kadastraal bekend sectie I, nummer 5693. De anterieure overeenkomst voorziet in het gebruik van het perceel grond voor de opslag van materialen en personeelsparkeren ten behoeve van het aangrenzend bouwbedrijf.
 • De eigenaar van het perceel aan de Lepelstraat 32 te Groenlo, kadastraal bekend gemeente Groenlo, sectie C, nummers 2142. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op een verbouwing en een strijdig gebruik op bovengenoemd perceel.
 • De eigenaar van het perceel aan de Lichtenvoordseweg 9-11 te Groenlo, kadastraal bekend gemeente Groenlo, sectie B, nummers 2931. De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de wijziging van de bestemming op bovengenoemd perceel.

Omdat de overeenkomsten zijn aangegaan voordat de gevraagde omgevingsvergunningen zijn verleend, worden deze overeenkomst anterieure (voorafgaande) overeenkomsten genoemd. In de anterieure overeenkomsten zijn afspraken gemaakt over de ontwikkelingen op bovengenoemd percelen, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente voornemens is te verlenen.

Ter inzage en informatie

De zakelijke beschrijving ligt voor een periode van zes weken ter inzage, van 5 februari 2021 tot en met 18 maart 2021. U kunt een kopie van de zakelijke beschrijving opvragen bij Irma Papen via (0544) 39 34 95.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Verkeersmaatregelen

Ontheffing stapvoets rijden en parkeren in voetgangersgebied Groenlo

Coöperatie Groenkracht Groenlo UA, tijdelijke ontheffing om met 3 deelauto’s stapvoets te rijden in voetgangersgebied centrum en de auto’s tentoon te stellen (parkeren) bij Markt 2, 7a en 8 van 5 t/m 7 februari 2021 (28-1-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Afsluiting gedeelte Mondragonstraat van 8 t/m 26 februari 2021

Vanwege kabel- en leidingewerkzaamheden wordt de Mondragonstraat tussen nummer 12 en de Papendijk afgesloten voor alle verkeer van 8 t/m 26 februari 2021. Ook wordt het eenrichtingsverkeer in de Mandragonstraat in die periode opgeheven.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website www.bereikbaargelderland.nl.

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Mariënvelde

C.V. de Ketsmennekes, innemen standplaats op 13 februari 2021 op terrein BMV aan Waalderweg voor verkoop van tulpen en vlaggen van de vereniging d.m.v. Drive tru (30-1-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.