Bekendmakingen week 32 (09-08-2018)

Overzicht week 32 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

 • Johannes Vermeerstraat 14, bouwen overkapping en schuur (2-8-2018)
 • Varsseveldseweg 32, verbouwen woning (6-8-2018)

Verleende omgevingsvergunningen

Lichtenvoorde

 • Nijverheidsstraat 14, aanleggen extra laaddock (30-7-2018)
 • Pastoor Sandersstraat 1-10, plaatsen raam in de zijgevel (31-7-2018)

Vragender

 • Aaltenseweg 107, verlengen termijn tijdelijke woonunit tot uiterlijk 9 september 2019 (31-7-2018)
 • Winterswijkseweg 66, uitbreiden werktuigenberging (31-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen gebouwen zijnde, of van werkzaamheden

Lichtenvoorde

Oude Winterswijkseweg nabij rotonde Kamp Zuid, werkzaamheden (verleggen watergang en kabels/leidingen) ten behoeve van de aansluiting 4e poot op rotonde Kamp Zuid (6-8-2018)

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Groenlo

 • Stichting Grolse Kermis (SGK), diverse kermisactiviteiten in de binnenstad van Groenlo van vrijdag 17 tot en met maandag 20 augustus 2018, waaronder
 1. het plaatsen van bloemenpanelen langs de Maliebaan en Wheme;
 2. het ten gehore brengen van live-muziek;
 3. het plaatsen van een feesttent op het muziekkoepelterrein aan de Maliebaan;
 4. volksspelen, kinderspelen en Grolsch spel spektakel nabij de gracht aan de Maliebaan.
  (8-8-2018)
 • 5 horecabedrijven uit Groenlo, organiseren muziekactiviteiten tijdens de kermis in Groenlo van zaterdag 18 tot en met maandag 20 augustus 2018 op de Markt en Kevelderstraat (8-8-2018)
 • gemeente Oost Gelre, voor het plaatsen van attracties tijdens de kermis van zaterdag 18 tot en met maandag 20 augustus 2018 op Wheme en Kerkhofsteeg (8-8-2018)
 • RTCG Groenlo en RTC de Stofwolk Eibergen, organiseren van de Wielerronde “Dwars Deur Grolle”, op zondag 19 augustus 2018, gecombineerd met start en doorkomst van de wielerronde de “Ronde van de Achterhoek” (8-8-2018)

Lievelde

 • District East Events, organiseren Magic Festival op 25 augustus en Spraakwaterfestival op 26 augustus 2018, nabij het hondenveldje aan de Schansweg (4-8-2018)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest op het pleintje aan de Martin Leliveltstraat op 2 september (3-8-2018)
 • Rectificatie: Buurtfeest in de Kievitsstraat t.h.v. huisnummers 11-19 op 18 augustus 2018 (25-7-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Groenlo

I.v.m. de kermis worden er van woensdag 15 t/m woensdag 22 augustus verschillende verkeersmaatregelen in het centrum getroffen.

Lievelde

I.v.m. het evenement Magic Festival 2018 wordt van 25 augustus 7.00 uur tot 27 augustus 7.00 uur de Eikendijk, Schansweg en Flierdijk geheel afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers. Ook geldt een parkeerverbod op de Heringsaweg tussen de Vosdijk en N18, aan beide zijden van de rijbaan.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Aanwijzen toezichthouders

Rene Borgers toezichthouderHet college van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben besloten de volgende persoon aan te wijzen als toezichthouder volgens de Algemene Wet Bestuursrecht: de heer R.H.L. Borgers.

Het besluit kunt u inzien op het gemeentehuis en treedt op het moment van publicatie in werking. Voor vragen kunt u contact opnemen met Hans Schuthof, medewerker afdeling Publiek en Bestuur, telefoonnummer (0544) 39 35 44.