Bekendmakingen week 23 (07-06-2018)

Overzicht week 23 2018

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. Ook zijn ze digitaal in te zien op deze pagina.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Marhulzen 1, uitbreiden ligboxenstal en bouwen berging (1-6-2018)
 • De Bleek ongenummerd, bouwen woning (4-6-2018)

Lichtenvoorde

 • Weijenborgerdijk 22, verlengen carport (1-6-2018)

Vragender

 • Sieverdingweg 13, bouwen erker (29-5-2018)

Ontvangen sloopmeldingen

Groenlo

 • Oranjestraat 36, verwijderen asbest (1-6-2018)

Lichtenvoorde

 • Zieuwentseweg 21, verwijderen asbest (29-5-2018)
 • Rouwhorsterdijk 4, verwijderen asbest (29-5-2018)

Mariënvelde

 • Pastoor Deperinkweg 39, saneren asbest (29-5-2018)

Voornemen verlenen omgevingsvergunning

Vragender

 • Vragenderweg 71, vervangen achterzijde stal 2

Inzage

Procedure 2A van 8-6-2018 t/m 19-7-2018

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Beatrixstraat 35, bouwen berging met overdekt terras (29-5-2018)
 • Noordgang 8 en 8a, oprichten tankstation, carwash voor personenauto’s en vrachtwagens en truckstop (31-5-2018)
 • Walstraat 32, bouwen erfafscheiding (1-6-2018)
 • De Woerd 11, gewijzigd uitvoeren bouw woning (1-6-2018)
 • Marhulzenweg 26, plaatsen led-scherm (1-6-2018)
 • Stoelenmatter 9, plaatsen dakkapel (4-6-2018)
 • Drostenhuis 4, 6, 8 en 10 (Wellink terrein), bouw 4 woningen (4-6-2018)

Lichtenvoorde

 • Einsteinstraat 9, verbouwen en uitbreiden bedrijfspand (31-5-2018)
 • Varsseveldseweg 65d, plaatsen gevelreclame (1-6-2018)
 • Nijverheidsstraat 14, aanleggen 2 laadkuilen (4-6-2018)
 • Beethovenstraat 2: aanleg uitweg (5-6-2018)

Lievelde

 • Engelse Schans 18, bouwen woning (29-5-2018)

Vragender

 • Vosdijk 16a, bouwen vleeskalverenstal en erfafscheiding (29-5-2018)
 • Sieverdingweg 13, bouwen erker (29-5-2018)

Zieuwent

 • Kevelderstraat 4, vervangen dakpannen deel van woning (29-5-2018)
 • Japikweg 7, plaatsen tijdelijke woonunit (1-6-2018)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning - activiteit Milieu

Vragender

 • Vragenderweg 71, vervangen achterzijde stal 2

Inzage

Procedure 2A van 8-6-2018 t/m 19-7-2018

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Evenementen

Oost Gelre

 • Plaatsen driehoeksreclameborden ter aankondiging van diverse voorstellingen seizoen 2018/2019 in theater De Storm in Winterswijk en in theater De Pol in Aalten, in de periode 14-09-2018 t/m 15-05-2019 (2-6-2018)

Groenlo

 • Stichting Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018, voor het organiseren van de Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek voor de activiteiten in en rondom Marveld Recreatie van 8 t/m 10 juni 2018. Bij Marveld wordt een olympisch dorp ingericht waar de sporters overnachten en waar diverse feestelijke activiteiten worden georganiseerd (5-6-2018)
 • Koffieconcert op de muziekkoepel op 8 juli 2018 (30-5-2018)
 • Straatontbijt op 1 juli 2018 op parkeerterrein aan de Walstraat, naast Albert Heijn (31-5-2018)

Lichtenvoorde

 • Buurtfeest in speeltuin aan de Waterhoen op 25 augustus 2018 (2-6-2018)
 • Buurtfeest op grasveld voor Schatbergstraat nrs. 9 t/m 15 op 25 augustus 2018 (5-6-2018)
 • Voortbrengen geluid i.v.m. tuinfeest aan Aaltenseweg 49 op 11 augustus 2018 (5-6-2018)

Vragender

 • Kermiscomité Vragender, houden jaarlijkse kermis op 9, 10 en 11 juni 2018, bestaande uit plaatsen diverse vermakelijkheden en kramen, houden optocht op 10 en 11 juni, houden volksspelen, waaronder vogel- en balschieten; plaatsen enkele banners in Gelre, houden collecte in week 21 (1-06-2018)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Weghalen koetunnel Kunnerij 6 t/m 11 juni

Van 6 t/m 11 juni 2018 wordt er een koetunnel verwijderd onder de Kunnerij in Zieuwent. Hierdoor is de Kunnerij tussen Ruurloseweg en Grobbenweg afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding ingesteld.

Kermis Vragender

Vanwege de jaarlijkse kermis worden tussen 7 juni, 18.00 uur, en 12 juni 2018, 1.00 uur diverse verkeersmaatregelen genomen, waaronder afsluiting van de Winterswijkseweg tussen de komgrenzen, afsluiting gedeelten van Pastoor Scheepersstraat, Heelweg, Kapelweg, De Veurden en afsluiting van de volgende wegen geheel: Pastoor Reiberstraat, Sieverdingweg en Aalbersestraat.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.