Bekendmakingen week 15 (15-04-2021)

Overzicht week 15 (15-04-2021)

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. Hieronder vindt u de betekenis daarvan terug.

1. Inzage

De stukken en/of (ontwerp)besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Lichtenvoorde. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien.
De afspraak maakt u via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Ook zijn de ruimtelijke plannen digitaal in te zien via deze pagina. De periode van inzage staat in de tekst vermeld.

2. Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn bestaat de gelegenheid schriftelijk of mondeling en gemotiveerd zienswijzen naar voren te brengen/in te dienen.
De schriftelijke zienswijze kunt u richten aan:

A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad

Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling:
I. Omgeving
II. Onderwijs, Welzijn en Zorg
III. Publiek en Bestuur
IV. Bedrijfsvoering en Economische Ontwikkeling
 

3. Bezwaarschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen zes weken na de datum die in de tekst is genoemd, een bezwaarschrift indienen bij:
A.  het college van burgemeester en wethouders
B. de burgemeester
C. de gemeenteraad
Postbus 17, 7130 AA Lichtenvoorde

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het bezwaar.
Als u bezwaar maakt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit kunt u alleen doen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt een voorlopige voorziening vragen door een brief te sturen aan: Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden.

4. Beroepschrift

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit, kunnen binnen de beroepstermijn die in de tekst is genoemd, een beroepschrift indienen bij de:
A. Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem
B. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het gericht is en de gronden van het beroep.
Als u beroep instelt tegen het besluit dan blijft het besluit van kracht. Heeft dit voor u op korte termijn gevolgen en wilt u hier iets tegen doen, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Gelderland (ten aanzien van punt A), dan wel bij de voorzitter van de Raad van State (ten aanzien van punt B). Dit kunt u alleen doen als u ook een beroepschrift heeft ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

 • Weverij ongenummerd (kavel 36), bouwen woning (2-4-2021)
 • Oranjestraat 5, gebruiken pand als woonhuis en winkel (1-4-2021)
 • Blekerij ongenummerd (kavel 31), bouwen woning (9-4-2021)
 • Nieuwstad 12, wijzigen pastorie Calixtuskerk (9-4-2021)

Harreveld

 • Korenbloemstraat 13, tijdelijk plaatsen woonunit tijdens verbouw woning (1-4-2021)
 • Manschotterweg 12, kap 1 eik (bijzondere boom) (27-3-2021)

Lichtenvoorde

 • Rossinistraat 2, bouwen terrasoverkapping (1-4-2021)
 • Staringstraat 56, bouwen overkapping (5-4-2021)
 • Zuivelstraat 23, uitbreiden garage/berging en bouw bijkeuken (7-4-2021)
 • Jupiter 21, uitbreiden woning (3-4-2021)
 • Delstraat 20, verbouwen woning en plaatsen nieuw bijgebouw (6-4-2021)

Lievelde

 • Perceel LTV S 111 (hoek Schansweg, Heringsaweg, Eikendijk), gebruik gronden t.b.v. testevenement Fieldlab, van 23 april t/m 5 mei 2021 (9-4-2021)
 • Droebertweg 1, kap 1 boom (29-3-2021)

 

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste 4 weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Groenlo

 • Irenestraat 28, verwijderen asbest (7-4-2021)

Lichtenvoorde

 • Dijkstraat 30, verwijderen asbest (7-4-2021)
 • Raadhuisstraat 31-33, slopen gebouw (7-4-2021)
 • Mozartstraat 20, verwijderen asbest (8-4-2021)

Lievelde

 • Hollandse Schans 1, verwijderen asbest (7-4-2021)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk. Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Jan Steenstraat 11, uitbreiden woning (9-4-2021)

Lievelde

 • Parallelweg 10-46 Lievelde, uitbreiden berging met overkapping (9-4-2021)
 • Oostermeenweg 10, kap 1 beuk, 1 Amerikaanse eik en 2 zomereiken (7-4-2021)

Zieuwent

 • Batsdijk 40, bouwen schuur met carport (8-4-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Groenlo

 • Noordgang 8, realiseren waterstofinstallatie (per 7-4-2021)

Lichtenvoorde

 • Albert Schweitzerstraat 5 t 01, gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning plaatsen prijzenbord (12-4-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

 

 

In de tekst kan verwezen worden naar een juridische procedure met een letter of een cijfer. De betekenis daarvan vindt u terug onder het tabje Procedures.

Snoeihoutverbrandingen

Harreveld

 • Stroetweg, 36 m3 (in periode 18-4 t/m 16-5-2021) (4-4-2021)
 • Kroosdijk 3, 20 m3 (in periode 8-5 t/m 5-6-2021) (10-4-2021)

Lichtenvoorde

 • Poelhutterslatdijk 2, 45 m3 (in periode 19-4 t/m 17-5-2021) (6-4-2021)
 • Japikweg 2, 10 m3 (in periode 22-4 t/m 20-5-2021) (9-4-2021)

Lievelde

 • Lievelderweg 106, 5 m3 (in periode 27-4 t/m 25-5-2021) (13-4-2021)

Mariënvelde

 • Nicolaasweg 6a, 15 m3 (in periode 16-4 t/m 14-5-2021) (7-4-2021)

Zieuwent

 • Brandersdijk, 3, 15 m3 (in periode 18-4 t/m 16-5-2021) (5-4-2021)
 • Oude Maat 8, 45 m3 (in periode 15-4 t/m 13-5-2021) (7-4-2021)
 • Dorpsstraat, 6, 5 m3 (in periode 23-4 t/m 21-5-2021) (10-4-2021)
 • Hellerweg 2, 15 m3 (in periode 25-4 t/m 23-5-2021) (12-4-2021)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Ontwerpbesluit ‘omgevingsvergunning uitbreiden woonhuis Pastoor Deperinkweg 39 Mariënvelde’

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit “bouwen” en “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. De omgevingsvergunning voorziet in een uitbouw aan de bestaande woning Pastoor Deperinkweg 39 te Mariënvelde, waardoor de inhoud wordt vergroot naar maximaal 850 m3.

Inzage
Procedure 1, van 16 april t/m 27 mei 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 16 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is NL.IMRO.1586.PBBUI2029-OW01.

Zienswijze
Procedure 2 A en 2 I, van 16 april t/m 27 mei 2021

 

Ontwerpbesluit ‘Omgevingsvergunning verbouw achterhuis Oude Aaltenseweg 39 Lichtenvoorde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de ontwerp omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken voor het perceel Oude Aaltenseweg 39 in Lichtenvoorde vanaf 16 april 2021 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit “bouwen” en “handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”. De omgevingsvergunning voorziet in de verbouw van het achterhuis tot wooneenheid waarna er inwoning zal plaatsvinden op het perceel Oude Aaltenseweg 39 in Lichtenvoorde.

Inzage
Procedure 1, van 16 april t/m 27 mei 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 16 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is NL.IMRO.1586.PBBUI2027-OW01.

Zienswijze
Procedure 2 A en 2 I, van 16 april 2021 t/m 27 mei 2021

 

Besluiten Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning Klaverdijk 4, Groenlo

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het gebruiken van gronden in strijd met de bestemming’ voor het perceel Klaverdijk 4 in Groenlo is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in het splitsen van de woning.

Het besluit, met de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken ligt met ingang van 19 april 2021 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzage
Procedure 1, van 19 april t/m 30 mei 2021, en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 16 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is NL.IMRO.1586.PBBUI2026-VG01.

Beroep

Procedure 4A, van 20 april t/m 31 mei 2021

 

RECTIFICATIE

Omgevingsvergunning opslagterrein Van Eedenstraat (ong.) Lichtenvoorde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in het wijzigen van het gebruik van een perceel grond voor opslag van materialen en materieel alsmede personeelsparkeren ten behoeve van het aangrenzend bouwbedrijf aan de Van Eedenstraat met kadastrale aanduiding LTV I 5693 te Lichtenvoorde.

Het besluit ligt met ingang van 12 april 2021 voor iedereen ter inzage (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzage

Procedure 1, van 12 april t/m 25 mei 2021, (in verband met Pinksteren is deze 6 weken termijn met 2 dagen verlengd) en digitaal raadpleegbaar rechtstreeks op de nationale website RO-plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op deze website (vanaf 12 april). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het digitale kenmerk van het plan is NL.IMRO.1586.PBLIC201-VG01.

Beroep
Procedure 4A van 13 april 2021 t/m 25 mei 2021 (In verband met Pinksteren is deze 6 weken termijn met 1 dag verlengd)