Afwijken of wijzigen bestemmingsplan

Heeft u bouwplannen, maar wijken uw bouwplannen af van het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek doen om af te wijken van het bestemmingsplan. Meestal wordt het verzoek om af te wijken automatisch meegenomen in de behandeling van uw vergunningsaanvraag. Soms moet u zelf een omgevingsvergunning ‘handelen in strijd met de regels van de ruimtelijke ordening’ aanvragen.

Wat u moet weten

Er zijn 3 soorten afwijkingen:

 1. Binnenplanse afwijking: in het bestemmingsplan zelf staat onder welke voorwaarden een afwijking op het bestemmingsplan kan worden verleend
 2. Buitenplanse kleine afwijking: het gaat om relatief kleine afwijkingen van het bestemmingsplan waarvoor u een ontheffing kunt krijgen. Dit kan een tijdelijke of een permanente ontheffing worden. Dat is afhankelijk van uw plan. Hiervoor zijn beleidsregels gemaakt.
 3. Buitenplanse afwijking: deze ontheffing kan worden gebruikt voor afwijkingen die niet binnen de vorige mogelijkheden vallen. Deze procedure is bijna gelijk aan de procedure voor het maken van een nieuw bestemmingsplan. Uw plan mag niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke ordening. Voor een goede ruimtelijke onderbouwing moet  u misschien onderzoeken aanleveren.

Als plannen niet met een afwijking uit het bestemmingsplan of een omgevingsvergunning mogelijk gemaakt kunnen worden, kan de gemeente ervoor kiezen een bestemmingsplan te wijzigen of herzien. In het bestemmingsplan staat op basis van welke ontwikkelingen het bestemmingsplan gewijzigd mag worden.

Hoe werkt het?

 1. Controleer op Omgevingsloket.nl via de vergunningcheck of u een vergunning nodig heeft.
 2. Lever een principeverzoek in bij de gemeente via de knop bovenaan de pagina. Doet u dit liever schriftelijk, gebruik dan het pdf-formulier onder punt 6. Kijk bij Woningbouw Lichtenvoorde of Groenlo als u woningbouwplannen hebt in één van beide plaatsen.
 3. Binnen 2 weken krijgt u een ontvangstbevestiging.
 4. De gemeente bespreekt het principeverzoek en informeert u schriftelijk of telefonisch over de uitkomst van dit overleg.
 5. Het college van burgemeester en wethouders neemt een principebesluit.
 6. U krijgt een brief met het principebesluit. In deze brief staat welke onderzoeken en informatie u moet aanleveren om een procedure te starten en welke procedure en kosten daarbij horen. U ontvangt ook de factuur van het in behandeling nemen van het principeverzoek.

 

Wat kost het?

(tarief/tarieven 2022)

 • De kosten voor het principeverzoek zijn: € 599,75
 • Verdere kosten zijn afhankelijk van het type bestemmingsplan en de procedure.

Vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Omgeving via (0544) 39 35 35 of via bouwen@oostgelre.nl.