Werk aan groen, wegen, riool of verkeer

De gemeente Oost Gelre publiceert wekelijks een planning van werkzaamheden die in de openbare ruimte plaatsvinden. Dat kunnen werkzaamheden zijn op het gebied van verkeer, wegen, riolering of groen. We hopen u hiermee zo goed mogelijk te informeren over belangrijke werkzaamheden.

Het overzicht van werkzaamheden in de weekplanning is niet uitputtend. Met name de wat omvangrijkere werkzaamheden worden hier vermeld. Ook is het niet altijd mogelijk om vooraf een beeld te geven van de werkzaamheden, bijvoorbeeld in verband met veranderende (weers-)omstandigheden.

Week 22 mei t/m 28 mei 2017
Plaats/locatie Werkzaamheden Contactpersoon
Gehele gemeente Oost Gelre
 • Maaien van de gazons
 • Maaien rondom obstakels
 • Onkruid schoffelen in de plantsoenen
 • Onkruidbestrijding op de verharding
 • Onderhoud van de paden
 • Maaien 1e meter langs fiets- en wandelpaden
 • Water geven aan geplante bomen en overige beplanting
 • Ledigen van de prullenbakken en blikvangers
 • Verwijderen zwerfvuil uit de beplanting
 • Onderhoud bomen (incidenteel)
Hacron Groen
Ron Wassink
(0544) 39 51 72
wassinkr@hacrongroen.nl
Groenlo
 • Maaien van de taluds
 • Onkruidbestrijding op de verharding
Hacron Groen
Ron Wassink
(0544) 39 51 72
wassinkr@hacrongroen.nl
LIevelde Op 23 en 24 mei reinigen van de kolken Arjan Spaargaren
(0544) 49 34 67
a.spaargaren@oostgelre.nl
Mariënvelde Op 24 mei reinigen van de kolken Arjan Spaargaren
(0544) 49 34 67
a.spaargaren@oostgelre.nl
Zieuwent Van 18 t/m 22 mei reinigen van de kolken Arjan Spaargaren
(0544) 49 34 67
a.spaargaren@oostgelre.nl

Vragen

Heeft u vragen over de weekplanning? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Omgeving, via telefoonnummer (0544) 39 35 35. Voor vragen over de werkzaamheden die in het overzicht genoemd staan kunt u terecht bij de desbetreffende contactpersoon, ook in het overzicht vermeld.