Zwarte Cross Festival 18 t/m 22 juli

Volgende week is op de Besselinkschans in Lichtenvoorde de Zwarte Cross. Het is vooral een leuk en gezellig evenement waar veel bezoekers op af komen. Dat neemt niet weg dat rondom het evenement veel aandacht is voor de veiligheid.

In het buitengebied zijn diverse gelegenheidscampings waar bezoekers van de Zwarte Cross verblijven. Deze tijdelijke campings hebben een vergunning voor de periode van de Zwarte Cross. Wees er op bedacht dat u op de routes naar deze campings meer verkeer tegenkomt dan gebruikelijk is. Dat zijn vooral festivalgangers die te voet naar het evenemententerrein gaan of daar vandaan komen.

Cameratoezicht

Op verschillende plekken worden observatiepunten ingericht. Er zijn camera’s om verkeers- en publieksstromen te volgen. Ook vliegt er een drone boven het evenemententerrein en de omgeving.

Calamiteiten

Heeft u de politie nodig? Bel 0900-8844. Bij spoed, bel altijd 1-1-2.

Belangrijke informatie

Als er iets misgaat, is snelle communicatie van groot belang. De gemeente Oost Gelre, de Zwarte Cross en de politie delen belangrijke mededelingen via:

Geluid

Tijdens de Zwarte Cross zijn er dagelijks geluidsmetingen. Daarbij controleren we of de organisatie zich aan de vergunning houdt. Het kan voorkomen dat u toch overlast ervaart. Neem dan contact op met de provincie Gelderland, tel. (026) 35 99 999, of e-mail: provincieloket@gelderland.nl.

Verkeersmaatregelen Zwarte Cross

 • De Heringsaweg is afgesloten voor alle verkeer tussen de N18 en de Eikendijk.
 • Het overige deel van de Heringsaweg is alleen beschikbaar voor aanwonenden, wandelaars en fietsers.
 • De Schansweg, Eikendijk en de Visserijdijk zijn gesloten voor alle verkeer.
 • De N313 (Hamelandweg) is afgesloten voor verkeer met een andere bestemming dan het evenement.
  • Op de N313 tussen Aalten en Lichtenvoorde geldt eenrichtingsverkeer. De rijrichting wordt aangepast aan komende of vertrekkende bezoekersstromen.
  • De N313 tussen de James Wattstraat en N18 is gereserveerd voor bussen en taxi’s.
 • In het gebied omsloten door de Lievelderweg, N18, N313, Vragenderweg, Kapelweg en Pastoor Scheepersstraat geldt een stopverbod (inclusief de genoemde wegen zelf).
 • De James Wattstraat is afgesloten vanaf het kruispunt met de Galileïstraat. Alleen bussen en auto’s voor het halen en brengen mogen door.
 • De taxistandplaats is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Deze is nu op de Albert Schweitzerstraat (tegenover ESVE).

Wegsleepregeling auto’s / fietsen

De wegsleepregeling is tijdens het evenement van toepassing. Fout geparkeerde voertuigen worden weggesleept naar ASG Autoschade, Mercatorstraat 38, 7131 PX Lichtenvoorde.

Fout geparkeerde fietsen

Fietsen die achtergelaten worden langs de openbare weg worden verzameld in een apart deel van de fietsenstalling aan de Vosdijk. Bezoekers die hun fiets niet terugvinden op de plaats waar zij hem achtergelaten hebben kunnen zich bij de organisatie melden (of na afloop van de Zwarte Cross bij de Hacron (0544) 39 52 00).

Meer informatie

Wilt u meer weten? Bel dan met de gemeente Oost Gelre, via (0544) 39 35 35.  

Foto Zwarte Cross 2016