Woningbouw ‘Park Vossenburcht’ in Lievelde

Het college vindt het belangrijk dat in de kleine kernen woningen worden gebouwd. Wethouders Marieke Frank en Bart Porskamp: “Door in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Vossenburcht hebben we voor Lievelde een belangrijke stap gezet.”

Park ‘Vossenburcht’

Voor Lievelde stond in de woonvisie kleine kernen de ontwikkeling van woonpark Vossenburcht genoemd. Het gaat om het voormalige Vionterrein (slachterij) dat in 2017 is aangekocht door de gemeente. De panden stonden al jaren leeg en het geheel verpauperde. De panden zijn gesloopt en het terrein is tijdelijk ingericht als ‘park Vossenburcht’, door vrijwilligers van Stichting Fietspaden Lievelde en Lievelds Belang. Het idee is om dit (tijdelijke) park om te vormen naar een aantrekkelijk permanent park waar kan worden gesport en gespeeld en waar je kunt ontspannen. Er worden woningen gebouwd in een parkachtige omgeving en camperplaatsen aangelegd.

Samen met Lievelds Belang en direct-omwonenden

De plannen voor het park zijn in samenwerking met Lievelds Belang gemaakt en besproken met de direct-omwonenden. Daarna zijn de plannen in het najaar van 2020 gedeeld met de inwoners van Lievelde. De reacties waren ronduit positief. Daarna is het plan nog verfijnd om lokale wensen en woonbehoefte vorm te geven.

Het voorstel gaat over de 1e fase voor het park

Dit zijn 18 woningen aan de kant van de Bergstraat en maximaal 4 tiny houses in het park. Het gaat om een mix van starterswoningen, seniorenwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en 4 geheel zelfvoorzienende kleine woningen in het park. Bart Porskamp: “Hiermee verwachten we ook starters een plek te kunnen bieden. En we zorgen hiermee voor mogelijke doorstroom van woningen in het dorp.”

Binnenkort ter inzage

De ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan ‘Kern Lievelde 2015‘. Daarom heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan komt binnenkort ter inzage op www.officielebekendmakingen.nl. Houd hiervoor onze gemeentepagina’s in de Elna en Groenlose Gids in de gaten.

Raad neemt besluit

De verwachting is dat in het najaar de gemeenteraad een besluit neemt over het plan. Bij een positief besluit vindt de uitgifte van de kavels direct daarna plaats. Dan wordt ook bekend gemaakt waaraan de tiny houses moeten voldoen.

woningen park Vossenburcht

Weergave van te ontwikkelen woningen in park Vossenburcht Lievelde