Woningbouw op Raadhuishof Lichtenvoorde en Lichtenvoordseweg in Groenlo weer een stap dichterbij

Het college zal de raad voorstellen het bestemmingsplan voor de Raadhuishof in Lichtenvoorde vast te stellen. Dit heeft het college op 22 september 2020 besloten. Het bestemmingsplan maakt de bouw van 8 twee-onder-één-kapwoningen mogelijk. Wethouder Marieke Frank is blij met het initiatief: “Het college wil graag meewerken aan dit project. Het plan sluit prima aan op de behoefte aan woningen en koppelt er ook kwaliteit aan. Daarnaast bouwt de initiatiefnemer op een plek die er toe doet. Alle aspecten van ons woningbeleid komen hier op een mooie manier samen.”

Ruime opzet

De kwaliteit die het college nastreeft in de woningbouw blijkt uit de opzet van dit plan, aldus wethouder Frank: “De initiatiefnemer heeft op een hele goede manier aansluiting gevonden bij de wens voor kwaliteit. Door de ruime opzet krijgen de woningen grotere achtertuinen en ontstaat er een goed woonklimaat. Ook de afstand tot omliggende woningen is ruim. We zeggen vaak dat het mooi wonen is in Oost Gelre, dit plan is daar ook een voorbeeld van.”

Twee woningen Groenlo

Tegelijk met het besluit over de Raadhuishof heeft het college ook het ontwerpbestemmingsplan voor 2 woningen in Groenlo vastgesteld. Omdat het aantal woningen aan de Raadhuishof is teruggebracht van 10 naar 8, mag de initiatiefnemer 2 woningen bouwen op de locatie Lichtenvoordseweg 85 in Groenlo. Het perceel ligt op de hoek van de Lichtenvoordseweg en de Oude Aaltenseweg in Groenlo. Op dit moment heeft het perceel grotendeels een bedrijfsbestemming. Wethouder Frank: “Veel mensen zullen de locatie wel kennen. Er staat nu nog een voormalig nutsgebouw. Dit gebouw wordt gesloopt. Ook deze plannen laten zien dat we werk maken van onze ambitie om in alle kernen te bouwen.”

Raadsvoorstel

Het college legt dit besluit op 27 oktober voor aan de gemeenteraad (voorafgegaan door de raadscommissie op 13 oktober). Als de raad positief beslist kan de initiatiefnemer aan de slag met het bouwen van de woningen. In verband met de verder aangescherpte coronamaatregelen worden alle bijeenkomsten en vergaderingen van de gemeenteraad tot en met het einde van dit jaar digitaal gehouden.

beeld van de opzet van het plan Raadhuishof

De opzet van het plan Raadhuishof beantwoordt aan de uitgangspunten van het woningbeleid Oost Gelre