Wmo-raad Oost Gelre op maandag 1 maart

Op maandag 2 november vergadert de Wmo-raad. In dit bericht kunt u de agendapunten bekijken. Vanwege corona is de vergadering niet te bezoeken voor publiek. 

Datum:    1 maart 2021
Tijd:        19.30 uur
Locatie    Digitaal

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en terugmeldingen
       a. nieuws uit Koepel Wmo-raden
       b. regionaal overleg Wmo-raden
       c. afspraak met sociale raad
       d. klanttevredenheidsonderzoek Wmo en Jeugd
 3. Inburgering: Beleidsnotitie veranderopgave inburgering 202
 4. Inkoop 2022
 5. Tweede advies Wmo-raad m.b.t. inkoop sociaal domein en reactie college
 6. Verslag Wmo-raad 1 februari 2021
 7. Evaluatie Wmo-raad: samenstelling Wmo-raad
 8. PR
 9. Vacatures
 10. Rondvraag

Logo Wmo-raad