Week van de Pleegzorg: Supergewone mensen gezocht!

Deze week wordt voor de 3e keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Hiermee wil Pleegzorg Nederland aandacht vragen voor het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders.

Er is een tekort aan pleegouders, maar ook het aantal nieuwe aanmeldingen neemt af. Daarom is Pleegzorg Nederland op zoek naar nieuwe pleeggezinnen: supergewone mensen gezocht!

Verschillende vormen van pleegzorg

Wist u dat pleegzorg in veel vormen mogelijk is? U kunt een pleeggezin zijn waar een pleegkind zo lang kan verblijven als nodig is. Maar ook een crisispleegouder voor acute situaties. Of een deeltijdpleegouder waarbij u enkele dagen per week of per maand ondersteuning biedt aan een gezin.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.supergewonemensengezocht.nl of www.ikwilpleegouderworden.nl. 

Foto van een vrolijk gezin