Week van de Alfabetisering

Van 9 t/m 15 september zetten vrijwilligers en organisaties zich tijdens de Week van de Alfabetisering in voor de samenleving. De activiteiten bieden volwassenen de kans om beter te leren lezen, schrijven en rekenen.

Ruim, 2,5 miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Voor hen is het moeilijker om mee te doen in de samenleving. Het is een serieuze beperking in een wereld van internet, e-mail en social media.

Belangrijk onderwerp, ook in Oost Gelre

Wethouder Jos Hoenderboom: “We vinden het een belangrijk onderwerp en zijn bezig een lokale werkgroep op te richten. Het doel hiervan is om laaggeletterdheid beter te herkennen en ondersteunen. Op basis van de werkgroep hopen we passende activiteiten binnen Oost Gelre te organiseren.”  

Formulierenbrigade: hulp bij het invullen van formulieren

Vindt u het lastig om formulieren van de SDOA of gemeente in te vullen? De Formulierenbrigade kan u helpen. Ook met vragen over uw administratie kunt u bij hen terecht. De Formulierenbrigade is elke maandag in gezondheidscentrum Den Papendiek en elke donderdag in het gemeentehuis in Lichtenvoorde. U kunt hier tussen 10.00 en 12.00 uur terecht zonder afspraak.

Taalcafé voor nieuwkomers

Het Taalcafé richt zich op nieuwkomers in de gemeente. Naast een gezellig samenzijn werken zij aan het verbeteren van de Nederlandse taal. Hieronder vallen spreekvaardigheid, leesvaardigheid en schrijfvaardigheid. Ook bespreken ze de Nederlandse cultuur, normen en waarden en stimuleren ze bijvoorbeeld computervaardigheid.

Week van de alfabetisering