Waarschuwing sneeuwlast grote daken

Door de hevige sneeuwstorm kan het zijn dat op daken de sneeuw is opgehoopt in de vorm van  sneeuwduinen. Ook rondom installaties op het dak kan extra sneeuwophoping plaatsvinden. Doordat de komende dagen de zon begint te schijnen en het nog streng gaat vriezen wordt het risico van overbelasting op grote dakoppervlaktes groter. Het smeltwater kan onder de sneeuw weer aanvriezen en de hemelwaterafvoeren verstoppen.

Advies daken grote gebouwen - inspecteer op sneeuwophoping en hemelwaterafvoer

Inspecteer uw platte daken op overmatige sneeuwophoping. Dit is vooral van belang bij oudere platte daken of daken met een grote overspanning. Daken met stalen dakspanten en beplating en houten balken/platen hebben een verhoogd risico. Let ook op eventuele lichtstraten. Betondaken (kanaalplaatvloeren breedplaatvloeren e.d.) hebben een lager risico.

Probeer de inspectie in eerste instantie vanaf een ladder of hoogwerker uit te voeren, waarbij hier natuurlijk gekeken moet worden of de ladder en hoogwerker stabiel kunnen staan.
Heeft er op het dak veel sneeuw ophoping plaatsgevonden? Controleer dan of de hemelwaterafvoeren nog vrij zijn en ook de noodoverlopen.

Als er maatregelen genomen moeten worden schakel dan een professioneel bedrijf in. Die kan u adviseren of helpen de schade te voorkomen door maatregelen te treffen, door bijvoorbeeld sneeuw te verwijderen of hemelwaterafvoeren weer vrij te maken.