Vrijwilligersverzekering Oost Gelre

Nederland kent ruim vier miljoen vrijwilligers. Daarvan bent u er misschien wel één. De groep vrijwilligers groeit nog steeds. Vrijwilligers die actief zijn in clubs en (sport)verenigingen. Of als leesmoeder op een basisschool, klaar-over of collectant voor goede doelen. Of koffie schenken in een verzorgingstehuis of een speeltuin opknappen.

Vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer Achmea

Vrijwilligers doen belangrijk werk. En waar gewerkt wordt, kan er wel eens iets mis gaan. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. De gemeente wil deze bijzondere groep mensen graag tegemoet komen. En voorkomen dat ze met de financiële gevolgen van schade of letsel blijven zitten. Daarom heeft de gemeente een (nieuwe) vrijwilligersverzekering bij Centraal Beheer Achmea afgesloten. Hiermee willen we het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk benadrukken. En ook de participatie van vrijwilligers stimuleren.

Verzekering voor alle vrijwilligers in Oost Gelre

De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die actief in de gemeente Oost Gelre of actief is voor een organisatie uit onze gemeente.

Voorwaarden zijn:

 • dat zij in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten;
 • dat zij die werkzaamheden doen voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
 • Alle vrijwilligers zijn verzekerd, van jong tot oud. De verzekering geldt ook bij eenmalige activiteiten en ook bijvoorbeeld bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten. Ook de voetbalvader die meegaat naar een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd. Er is geen minimum aantal uren aan verbonden.

Verzekeringspakket

Het verzekeringspakket bestaat uit:

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Let op:

 • Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.
 • Mantelzorgers worden, ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, niet beschouwd als vrijwilliger. Zij vallen wel onder het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers van de vrijwilligersverzekering. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij het begin van de zorgverlening.

Veel gestelde vragen

Moet een vereniging zich aanmelden voor de vrijwilligersverzekering?
Nee, dat is niet nodig.

Wat kost de vrijwilligersverzekering?
Voor de vrijwilligersorganisatie niets.

Wat moet u doen als u schade heeft?
Schade meldt u via het schadeformulier (pdf). Het ingevulde formulier stuurt u naar de gemeente.

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

Het verzekeringspakket biedt een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is.

Schade claimen?

De polisvoorwaarden kunt u downloaden op de pagina Vrijwilligersverzekering. Wilt u schade claimen, dan kunt u daar het schadeformulier ook downloaden. Het ingevulde schadeformulier stuurt u dan naar de gemeente.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Kitty Buil van de afdeling Financiën, telefoon (0544) 39 36 86, e-mail: k.buil@oostgelre.nl

Foto vrijwillgers in Oost Gelre met de tekst: Gratis verzekering voor vrijwilligers in Oost Gelre