Vragen over je aanslag of WOZ-waarde? Wij helpen je!

Binnenkort valt de gemeentelijke aanslag bij je op de mat. Daarop vind je ook de WOZ-waarde per 1 januari 2020. Ben je bij MijnOverheid aangemeld? Dan ontvang je het aanslagbiljet digitaal in jouw berichtenbox. Op de achterkant van de aanslag staat informatie over de gemeentelijke belastingen. Kijk op www.oostgelre.nl voor meer informatie over belastingen en WOZ.

Covid-19 heeft geen effect op WOZ-waarden in 2021

Alle berichten over de woningmarkt laten zien dat deze markt geen effecten ervaart van de covid-19 pandemie en de getroffen covid-19 maatregelen. Het is dus logisch dat ook de WOZ-waarden van woningen die volgend jaar bekend gemaakt worden, niet beïnvloed worden door covid-19.

Ook voor niet-woningen heeft covid-19 geen effect op de WOZ-waardebepaling voor 2021. Natuurlijk treft covid-19 bedrijven en culturele instellingen in hun exploitatie en omzet. Onmiskenbaar worden zij geraakt door de economische crisis als gevolg van covid-19 en de maatregelen van de regering in het kader van covid-19. Maar we kijken naar de marktomstandigheden vóór de start van de pandemie met als waardepeildatum 1 januari 2020. En verder is van belang dat we kijken naar de waarde van de onroerende zaak en niet naar de waarde van een onderneming die gevestigd is in een WOZ-object.

Vragen over aanslag of WOZ-beschikking?

Heb je vragen over je aanslag? Of ben je het niet eens met je WOZ-beschikking? Bel dan eerst met de unit Belastingen via (0544) 39 35 60. Je kunt ook een e-mail sturen naar belastingen@oostgelre.nl.

Wil je het taxatieverslag van jouw woning opvragen?

Dat kan online via www.mijnoverheid.nl. Bedrijven vragen het verslag op door een e-mail te sturen naar belastingen@oostgelre.nl.

Kom je er met ons niet uit?

Het kan gebeuren dat we er samen toch niet uitkomen. Dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Bezwaar maken kun je zelf, en het kost niets. Je hebt daar geen gespecialiseerd bureau voor nodig. Via www.oostgelre.nl kun je je bezwaar eenvoudig digitaal indienen. Je hebt hier je DigiD bij nodig. Schriftelijk bezwaar indienen kan ook. Dat doe je door een brief met jouw motivering te sturen.

Kartonnen huisjes en een stapeltje centen