Voortgang bioraffinagefabriek Laarberg

Al enige tijd geleden heeft de provincie Gelderland een aanvraag in behandeling genomen van de initiatiefnemer RMS voor de bouw van een bioraffinagefabriek op Laarberg in Groenlo. Onlangs heeft RMS de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingetrokken. In januari 2017 wordt een nieuwe aanvraag ingediend.

Aanvraag Omgevingsvergunning

Op 19 juli 2016 heeft RMS bij de provincie Gelderland een aanvraag Omgevingsvergunning ingediend voor de realisering van een bioraffinagefabriek op Laarberg. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) is door de provincie aangewezen als coördinator in deze aanvraag.

Na beoordeling blijkt dat de aanvraag nog op een groot aantal punten aangepast en aangevuld moet worden. Ook moet nog een nieuwe aanvraag Watervergunning ingediend worden. Omdat in de aanvragen nog teveel gegevens ontbreken heeft RMS op 19 december 2016 besloten de aanvraag voor de omgevingsvergunning in te trekken.

Vervolg van de procedure

RMS verwacht medio januari 2017 nieuwe aanvragen in te dienen voor een Water- en Omgevingsvergunning. Met RMS is afgesproken dat de aanvragen eerst in concept worden ingediend. ODA en haar adviseurs nemen twee weken de tijd om daarop te reageren. Mochten er dan nog onvoldoende gegevens zijn dan kan RMS dat in een definitieve aanvraag meenemen. Medio februari 2017 dient RMS dan de definitieve aanvragen in.

Informatie / nieuwsbrief

Zodra de definitieve vergunningaanvragen binnen zijn start de formele vergunningprocedure.

Over het vervolg zal de ODA u blijven informeren. Om op de hoogte te blijven van de voortgang kunt u zich ook aanmelden voor een digitale nieuwsbrief. Dat kunt u doen door een mail te sturen naar communicatie@oostgelre.nl met vermelding van ‘bioraffinage Laarberg.’