Voorstel hondenlosloopveld op Eschpark in Lichtenvoorde

Dit voorjaar zijn in onze gemeente een aantal hondenlosloopveldjes aangelegd. Van het veldje voor de wijk ’t Hooiland in Lichtenvoorde is de definitieve locatie nog niet vastgesteld. In een gesprek met de werkgroepen voor het Beekdal en de hondenlosloopveldjes zijn verschillende mogelijkheden besproken. Het college van B&W stelt voor een hondenlosloopveld te realiseren aan het Eschpark. Daarnaast is de ijsbaan beschikbaar om in de zomermaanden als hondenlosloopveld te gebruiken. 

Het voorgestelde stuk grond op het Eschpark is goed bereikbaar. De locatie ligt ook op meer dan 50 meter van woningen. Die afstand is als uitgangspunt gebruikt voor alle losloopveldjes. De grond op het Eschpark is zogenaamde ontwikkelgrond. Zodra er een ontwikkeling komt, moet het hondenlosloopveld plaats maken. Maar dit kan ook nog jaren duren.

Aanduiding van de locatie van het hondenlosloopveldje op het Eschpark
De voorgestelde locatie van het hondenlosloopveld op het Eschpark

IJsbaan in het Beekdal

Naast het voorgestelde hondenlosloopveld op het Eschpark is er een optie om de ijsbaan in het Beekdal gedurende de zomermaanden ook te gebruiken als losloopveld. De Lichtenvoordse IJsvereniging heeft hiertegen geen bezwaar. In de winter blijft de volledige huidige ijsbaan beschikbaar.

Reageren op het voorstel tot uiterlijk 12 oktober!

We geven omwonenden graag de mogelijkheid om te reageren op het voorstel van het college. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 12 oktober via een e-mail naar c.frencken@oostgelre.nl of een telefoontje naar Chris Frencken van team Communicatie op (0544) 39 35 96. Het college neemt de ontvangen reacties mee in de besluitvorming voor definitieve aanwijzing van het hondenlosloopveld.