Vitelco/HPT dient nieuwe aanvraag in

Vitelco/HPT (voorheen Rompa/HPT) heeft op 28 juli alsnog een nieuwe aanvraag voor een revisievergunning ingediend. De aanvraag wordt de komende periode getoetst op volledigheid. Pas als de aanvraag volledig is wordt deze door de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) in behandeling genomen. Daarnaast blijft de gemeente inzetten op maatregelen tegen geuroverlast.

In de eerste helft van dit jaar is er veel gebeurd met betrekking tot Vitelco/HPT. Nadat door het bedrijf de aanvraag voor een vergunning  was ingetrokken trad de gemeente handhavend op. Het bedrijf kwam hiertegen in verweer en beide partijen troffen elkaar voor de rechter. Die riep beide partijen op met elkaar in gesprek te gaan om tot oplossingen te komen. Voor het college was en is het uitgangspunt voor die gesprekken steeds hetzelfde gebleven:

  • meewerken aan een vergunbare bedrijfsvoering voor Rompa/HPT;
  • de bereidheid om daarover in gesprek te gaan met het bedrijf;
  • onverminderd in te zetten op maatregelen tegen geuroverlast;
  • regie houden op de voortgang.

Nieuwe aanvraag

Vitelco/HPT heeft dus een nieuwe aanvraag voor een revisievergunning ingediend. De aanvraag wordt de komende periode getoetst op volledigheid. Pas als de aanvraag volledig is wordt deze door de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) in behandeling genomen.

Geuroverlast

Los van deze aanvraag gaat de gemeente door met het traject van de ‘maatwerkvoorschriften geur’. De gemeente heeft steeds ingezet op het beperken van de geuroverlast en is daarover in gesprek met het bedrijf. Op dit moment worden de met het bedrijf besproken maatregelen doorgerekend. Daaruit moet blijken in hoeverre de maatregelen tegemoet komen aan de eisen die de gemeente stelt om geuroverlast te beperken.

Gebouw rompa