Visie woningbouw voor vrijkomende schoollocaties Lichtenvoorde

Door de realisatie van het IEKC en de samenvoeging van scholen komen er in Lichtenvoorde op korte termijn 3 scholen leeg te staan. Wethouder Marieke Frank: “In december hebben we inwoners gevraagd een online enquête in te vullen. Daaruit bleek veel draagvlak om woningbouw te realiseren. De resultaten zijn nu verwerkt in een eerste visie, waar iedereen op kan reageren.”

Bouwen naar behoefte

Oost Gelre wil bouwen naar behoefte en voldoende aanbod bieden voor mensen van binnen én buiten de gemeente. Wethouder Porskamp over de dynamiek op de woningmarkt: “In korte tijd is landelijk een woningtekort ontstaan, met prijsstijging als gevolg. De krapte op de huizenmarkt vraagt snel om meer woningen. Naast de ontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties in Lichtenvoorde willen we ook de locatie Flierbos (Flierbeek fase 3) snel ontwikkelen.”

Veel behoefte aan verschillende typen woningen

Wethouder Bart Porskamp: “Uit de reacties op de enquête is gebleken dat er veel behoefte is aan verschillende typen woningen. Als gemeente zetten wij in op een evenwichtig en gedifferentieerd woningaanbod.” Er konden ook andere ideeën voor de locaties genoemd worden. Het behoud van groen, ruimte voor speelvoorzieningen en/of recreëren werd ook veel genoemd. Wethouder Frank: “De input vanuit de omgeving is voor een ons een belangrijk vertrekpunt geweest voor de visie.”

Integrale visie

In de conceptvisie is een ‘kavelpaspoort’ voor iedere locatie opgenomen. Dit geeft op hoofdlijnen de mogelijkheden aan voor herontwikkeling van de locaties. De visie bevat ook voorbeeldverkavelingen, waarbinnen ruimte is voor verschillende typen woningen voor alle doelgroepen. Dit biedt inspiratie voor marktpartijen en toekomstige kopers/huurders. In totaal kunnen er zo’n 40 tot 50 woningen worden gerealiseerd. Een groot deel hiervan is bedoeld voor goedkope koop- of huurwoningen.

Planning

Iedereen kan reageren op de visie via een reactieformulier. Deze reacties worden verwerkt in een aangepaste visie. Wethouder Frank: “We streven ernaar om deze visie in het derde kwartaal van dit jaar aan de gemeenteraad aan te bieden ter vaststelling. Daarna moeten de bestemmingsplannen gewijzigd worden. We hopen dat er eind 2022 gestart kan worden met de verkoop.”

Reageer op de visie via het reactieformulier

We willen graag uw mening horen over de visie. U kunt het reactieformulier invullen t/m 25 juni.

Inschrijven nog niet mogelijk

We krijgen veel vragen binnen of mensen zich al kunnen inschrijven. Dit is op dit moment niet mogelijk. Als de inschrijving start, communiceren we hierover en zorgen we ervoor dat iedereen een eerlijke kans krijgt.
 

St Jozef basisschool