Visie voor woningbouw Flierbeek fase 3: ‘t Flierbos

Reageren kan tot en met 23 april via reactieformulier

Door de toenemende behoefte aan woningbouw in Lichtenvoorde wordt de locatie Flierbeek fase 3 ontwikkeld naar woningbouw. Wethouder Marieke Frank: “We hebben een eerste visie uitgewerkt voor de locatie, waarbij er ruimte is voor ongeveer 50 á 60 woningen. We willen de inwoners de kans geven om in een vroeg stadium hierover mee te denken. Daarom kan iedereen de visie bekijken en reageren.”

Oost Gelre wil bouwen naar behoefte en voldoende aanbod bieden voor mensen van binnen én buiten de gemeente. Wethouder Porskamp over de dynamiek op de woningmarkt: “In korte tijd is landelijk een woningtekort ontstaan, met prijsstijging als gevolg. De krapte op de huizenmarkt vraagt snel om meer woningen. Naast de ontwikkeling van de vrijkomende schoollocaties in Lichtenvoorde, willen we ook de locatie Flierbeek fase 3 snel ontwikkelen.”

’t Flierbos: de voedzame wijk

De nieuwe wijk in Flierbeek krijgt de naam ’t Flierbos: de voedzame wijk. Wethouder Frank: “We hebben de ambitie om er een unieke en duurzame wijk van te maken in een bosrijke omgeving.” Het groen in de wijk wordt ingericht volgens de principes van een voedselbos. Er worden zoveel mogelijk voedselproducerende soorten toegepast. “Dit principe past goed in ons beleid om duurzame en klimaatbestendige wijken te ontwikkelen” aldus wethouder Frank.

Sfeerimpressie Flierbos

Impressie uit de visie

Natuurinclusief bouwen en duurzaamheid

De visie bevat sfeerimpressies van de toekomstige wijk om een beeld te geven. Wethouder Frank: “De woningen worden uiteindelijk ontworpen door architecten. We hebben een eerste beeld geschetst om indruk te geven. We denken bijvoorbeeld aan ruime gezinswoningen die volledig met hout gebouwd worden. Daarnaast zal er in de wijk veel gewerkt worden met groene daken.” De wijk wordt kindvriendelijk ingericht, onder andere door een (optisch) smalle bosweg die de wijk zal ontsluiten. Het parkeren wordt geclusterd, waardoor er veel veilige speelruimte ontstaat voor kinderen. De wandelpaden worden uitgevoerd in een half verharding, waardoor de hoeveelheid verharding zoveel mogelijk wordt beperkt.

Breed aanbod van typen woningen

De visie bevat ook een vlekkenplan, waarbinnen ruimte is voor verschillende typen woningen voor alle doelgroepen. Het plan voorziet in particuliere kavelbouw, maar ook betaalbare huurwoningen en ruime gezinswoningen.  Alle woningen worden gesitueerd aan het groen, waardoor je idee krijgt dat je in een bos woont.  Bij de situering van de kavels is rekening gehouden met de ligging ten opzichte van de zon en de kavels worden natuurlijk ingericht. Wethouder Frank: “Denk dan bijvoorbeeld aan een natuurlijke inrichting van de tuin met voedzame hagen en opvang hemelwater op eigen terrein.”

Laat uw mening horen via het reactieformulier

De gemeente wil graag uw mening horen over de visie. U vindt de visie op de pagina Visie voor woningbouw ‘t Flierbos.  U kunt uw mening laten horen via het reactieformulier. Dit kunt u doen tot en met 23 april via: http://bit.ly/flierbos.

Hoe verder?

We verzamelen de reacties en vertalen dit voor de zomer naar een aangepaste visie, waarover de gemeenteraad een besluit neemt. Daarna worden de procedures opgestart om de woningbouw mogelijk te maken. We streven ernaar dat eind 2022 gestart kan worden met de gronduitgifte.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Henkjan Luesink, via flierbos@oostgelre.nl. of (0544) 39 35 35