Vergadering Wmo-raad op maandag 2 december

Op maandag 2 december vergadert de Wmo-raad. Bekijk hier de agenda.

Datum:           maandag 2 december 2019
Tijd:               19.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.15 uur)
Locatie:          marktzaal Groenlo

AGENDA

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Presentatie Omgekeerde verordening door Henk van Deutekom
 3. Mededelingen en terugmeldingen
  1. Nieuws uit Koepel Wmo-raden
  2. Regionaal overleg Wmo-raden
  3. Bezoek Iriszorg (11 november) Als aanvullende informatie de subsidieaanvraag zoals Iriszorg die voor 2020 bij de gemeente Doetinchem heeft ingediend.
  4. Terugkoppeling bijeenkomst omgevingswet
  5. Stukken gestuurd aan raad ter informatie: Memo bereikbaarheid loket
 4. Verslag Wmo-raad 4 november 2019
 5. Overleg participatieraad inventariseren mogelijk te bespreken onderwerpen
 6. Verordening 2020 en was/wordt-lijst
 7. PR
 8. Rondvraag
  1. Inclusieagenda door Wilfried klein Avink
 9. Afsluiting van het jaar

Logo Wmo-raad