Agenda vergadering Monumentencommissie Oost Gelre donderdag 21 november

Op donderdag 21 november vindt vanaf 19.30 uur de vergadering van de gemeentelijke Monumentencommissie plaats. De locatie van deze vergadering is de ontmoetingsruimte van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Bekijk hieronder de agenda.

Agenda

  1. Opening
  2. Notulen van de vergadering van 4 juli 2019
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Omgevingswet: de rol van de monumentencommissie
  5. Achterhoekse Boerderijenstichting
  6. rondvraag
  7. Sluiting