Vergadering Cliëntenraad Participatiewet op donderdag 14 maart

De Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk komt op donderdag 14 maart 2019 voor een openbare vergadering bijeen in het gebouw van de Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude Stadhuis) in Groenlo.

De vergadering begint om 19.30 uur.

Agenda

 1. Opening
 2. Nieuws uit de werkgroepen
 3. Werkgeverschap Nieuw Beschut Werk(informatief)
 4. Bestandscijfers SDOA t/m december 2018
 5. Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek
 6. Voortgang invulling vacatures
 7. Mededelingen
 8. Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag 14 februari 2019
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De agenda voor deze vergadering kan worden ingezien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Voor de vergadering van 14 maart  2019 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

Correspondentieadres: Postbus 109 7140 AC Groenlo, Tel: (0544) 474200
E-mail: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl