Vergadering Cliëntenraad Participatiewet op donderdag 9 januari

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Datum: donderdag 9 januari 2020
Tijd: 19.30 uur
Locatie: gebouw van SDOA (stadhuis Groenlo)

Agenda

 1. Opening
 2. Nieuws uit de werkgroepen
 3. Stand van zaken vacatures
 4. Vaststellen werkplan 2020
 5. Anders denken, anders werken
 6. Adviesaanvraag beleidsregels terugvordering BBZ (stukken eerder aangeleverd voor 12-12-19)
 7. Mededelingen
 8. Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag 12 december 2019
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Voor de vergadering van 9 januari 2020 liggen stukken ter inzage voor de agendapunten 4 en 5. Deze kunt u inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk.

Logo Regionale Cliëntenraad Participatiewet