Vergadering cliëntenraad Participatiewet op donderdag 14 december

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Datum:           donderdag 14 december 2017
Tijd:                19.30 uur
Locatie:          gebouw Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (stadhuis) te Groenlo

Agenda

 1. Opening
 2. Evaluatie uitvoering cliëntencontactdagen en vervolgafspraken
 3. Voortgang m.b.t. vacature voor een cliëntenraadslid
 4.  Behandeling adviesaanvraag m.b.t. minimabeleid
 5. Vervolg uitvoering enquête jongvolwassenen
 6. Opstellen werkplan 2018
 7. Mededelingen
 8. Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag 12 oktober 2017
 10. Vaststellen verslag 9 november 2017
 11. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
 12. Sluiting

Voor de vergadering van 14 december 2017 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

Correspondentieadres: Postbus 109, 7140 AC Groenlo, tel.: (0544) 47 42 00
E-mail: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl

Logo Regionale Cliëntenraad Participatiewet