Vergadering Cliëntenraad Participatiewet op donderdag 12 april

Bijeenkomst Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Datum:           donderdag 12 april 2018
Tijd:               19.30 uur
Locatie:          gebouw Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (stadhuis) te Groenlo

Agenda

 1. Opening
 2. Adviesaanvraag inzake aanpassing van de Beleidsregels bestuurlijke boete PW,IOAW en IOAZ 2018
 3. Vaststelling jaarverslag cliëntenraad 2017
 4. Enquête jongvolwassenen
 5. Bespreken adviesbrief ‘Reactie bevindingen werkgroep cliëntenraad’
 6. Bespreken voortgang commissies cliëntenraad
 7. Mededelingen
 8. Uitgaande en ingekomen post
 9. Vaststellen verslag 8 maart 2018
 10. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
 11. Sluiting

Inzage

Voor de vergadering van 12 april 2018 zijn stukken aanwezig ter inzage van agendapunt 2. U kunt deze inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk en op de website van de Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Contact

Correspondentieadres: Postbus 109, 7140 AC Groenlo, tel: (0544) 47 42 00
E-mail: clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl

Logo Regionale Cliëntenraad Participatiewet