Vergadering cliëntenraad Participatiewet op 14 oktober

Logo Regionale Cliëntenraad ParticipatiewetOnline vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Datum:            donderdag 14 oktober 2021
Aanvang:        19.30 – 21.30 uur
Locatie:           Marktzaal stadhuis Groenlo

Agenda

 1. Opening
 2. Informatie uit de werkgroepen
 3. Bespreken/formuleren ongevraagd advies aan DB m.b.t. stapeling zorgkosten
 4. Adviesaanvraag beleidsregels bestuurlijke boete
 5. Informeel advies over wijzigingen Verordening Sociaal Domein
 6. Mededelingen
 7. Uitgaande en ingekomen post
 8. Vaststellen verslag van 09-09-2021
 9. Actielijst
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
   

Vergadering volgen

Wilt u bij deze vergadering aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar de ambtelijk secretaris via clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl.


Stukken inzien

Verzonden en ontvangen brieven vindt u op de website van de Cliëntenraad. Via deze site kunt u ook de vastgestelde notulen lezen.