Vergadering Cliëntenraad Participatiewet op 14 november

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk.

Datum: donderdag 14 november 2019
Tijd: 19.30 uur
Locatie: gebouw van SDOA (stadhuis Groenlo)

Agenda

 1. Opening
 2. Nieuws uit de werkgroepen
 3. Stand van zaken vacatures
 4. Minimabeleid (adviesaanvraag)
 5. Reactie DB op de brief van de cliëntenraad d.d. 13 sept (CR ontvangen: 21-10-2019, advies CR d.d. 17-10-2019)
 6. Meedoen applicatie, presentatie Ruth Hengeveld
 7. Jaarverslag bezwaar en beroep
 8. Mededelingen
 9. Uitgaande en ingekomen post
 10. Vaststellen verslag 10 oktober 2019
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

Voor de vergadering van 14 november 2019 liggen stukken ter inzage voor de agendapunten 4 en 6. Deze kunt u inzien op het Loopbaanplein, Burg. Bosmastraat 7 te Winterswijk.

Logo Regionale Cliëntenraad Participatiewet