Vergadering Cliëntenraad Participatie op 12 januari

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Datum: Donderdag 12 januari 2017, Aanvang: 19.30 uur, Locatie: Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude stadhuis) Groenlo.

Agenda

  1. Opening
  2. Kennismaking Matthijs Degeling en toelichting op beleidsvoorbereiding actualisering/aanpassing beleid bijzondere bijstand/minimaregelingen
  3. Voortgang vacature cliëntenraad
  4. Invulling themadagen 2017 vaststellen
  5. Terugkoppeling gesprek met Welzijnsraad Berkelland
  6. Mededelingen
  7. Uitgaande en ingekomen post
  8. Vaststellen verslag 8 december 2016.
  9. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
  10. Sluiting

Voor de vergadering van 12 januari 2017 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

Logo Regionale Cliëntenraad Participatiewet