Vergadering Cliëntenraad Participatie op 12 januari

Openbare vergadering Cliëntenraad Participatiewet voor de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Datum: Donderdag 12 januari 2017, Aanvang: 19.30 uur, Locatie: Sociale Dienst Oost Achterhoek, Kevelderstraat 1 (oude stadhuis) Groenlo.

Agenda

  1. Opening
  2. Kennismaking Matthijs Degeling en toelichting op beleidsvoorbereiding actualisering/aanpassing beleid bijzondere bijstand/minimaregelingen
  3. Voortgang vacature cliëntenraad
  4. Invulling themadagen 2017 vaststellen
  5. Terugkoppeling gesprek met Welzijnsraad Berkelland
  6. Mededelingen
  7. Uitgaande en ingekomen post
  8. Vaststellen verslag 8 december 2016.
  9. Rondvraag/wat verder ter tafel komt
  10. Sluiting

Voor de vergadering van 12 januari 2017 zijn geen stukken aanwezig ter inzage.

Logo Regionale Cliëntenraad Participatiewet

Nieuws

Aankoop Vion-terrein ondersteunt burgerinitiatief

— Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het Vion-terrein in Lievelde aan te kopen....

NIEUW op Samen in Oost Gelre: interview met Ellen Penterman van Zorgcorporatie Mariënvelde

— Ellen Penterman woont in Mariënvelde en is zorgcoördinator bij de Zorgcorporatie Mariënvelde. Dat doet zij samen met...

Ideeën voor opening vernieuwde Beekdal en Schaapscheerdersfeest

— Een goede opkomst en een mooie opbrengst afgelopen donderdag voor de brainstorm over de opening van het vernieuwde...