Vergadering adviescommissie bezwaarschriften op maandag 18 februari

Plaats: gemeentehuis in Lichtenvoorde / B&W-kamer
Tijd: 17.00 uur

17.30 uur:

Openbare hoorzitting naar aanleiding van het bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders waarin besloten is tot gedeeltelijke toewijzing van twee ingediende handhavingsverzoeken

18.00 uur:

Openbare hoorzitting naar aanleiding van het bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2018 waarin de aanvraag om tegemoetkoming planschade is afgewezen.