Vanaf 21 augustus nieuwe noodverordening coronavirus

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die per 21 augustus 2020 geldt.

De noodverordening en veelgestelde vragen en antwoorden vindt u op de website van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige noodverordening zijn:

  • Artikel 1.2 Begrippen

Toegevoegde toelichting ‘placeren’:

Bij het kijken naar amateur sportactiviteiten in de buitenlucht bestaat het placeren uit het aanwijzen van een zitplaats of staanplaats met inachtneming van de geldende RIVM maatregelen.

  • Artikel 2.1a Maatregelen bij introductie-activiteiten voor studenten

Ontheffing kan nu ook verleend worden aan studentenverenigingen.

Ontheffing kan nu ook verleend worden als samenkomst gericht is op kennismaking.

Basisregels

De basisregels blijven onverminderd van kracht, zoals:

  • houd 1,5 meter afstand;
  • was vaak je handen;
  • vermijd te drukke plekken;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Alleen samen krijgen we corona onder controle