Vanaf 10 augustus nieuwe noodverordening coronavirus

Vanwege de toename van het aantal besmettingen in Nederland gelden vanaf maandag 10 augustus aanvullende maatregelen. De voorzitter van de VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) heeft daartoe een nieuwe noodverordening vastgesteld.

Aanvullende maatregelen

Met de nieuwe noodverordening kunnen de gemeente Oost Gelre en de Veiligheidsregio bovenop de landelijk geldende maatregelen aanvullende maatregelen nemen. Denk hierbij aan het aanpassen van openingstijden van de horeca, het sluiten van parken of winkelcentra en het verbieden van grootschalige samenkomsten. Dit betekent dat per regio of plaats de maatregelen kunnen verschillen. Voor inwoners en bezoekers van Noord- en Oost-Gelderland betekent dit:

  • Dat per woonplaats naast maatregelen kunnen gelden. 
    Bijvoorbeeld aanpassing van de openingstijden van parken, horeca of winkelcentra.
  • Het afsluiten van parkeerterreinen en -garages.
  • Ook kunnen activiteiten met veel mensen worden verboden. Bijvoorbeeld aanwezigheid van publiek bij een voetbalwedstrijd, ook van amateurclubs.

Onderwijs 

Voor het onderwijs geldt dat introductieactiviteiten online plaatsvinden. Fysieke activiteiten kunnen alleen in kleine groepen plaatsvinden en zijn informatief van aard. Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport na toestemming van de leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de Veiligheidsregio. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken.

Horeca

De horeca gaat voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, werken op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), een gezondheidscheck en het toekennen van een vaste zitplaats aan een tafel of aan de bar. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam, e-mail en telefoonnummer achter zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houdt met de horecagelegenheid. 

Basisregels

Naast de gewijzigde maatregelen blijven de basisregels onverminderd van kracht, zoals:

• 1,5 meter afstand houden,
• handen wassen,
• drukte vermijden,
• thuis blijven bij klachten,
• zoveel mogelijk thuiswerken,
• niet gezamenlijk schreeuwen en zingen

De noodverordening en meer informatie hierover vindt u op de website van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.