Vacature Cliëntenraad Participatiewet SDOA

Logo Regionale Cliëntenraad ParticipatiewetDe cliëntenraad (CR) SDOA heeft op dit moment een vacature. Cliënten uit de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk kunnen solliciteren. De CR behartigt de algemene belangen van alle cliënten van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA). De CR is onafhankelijk en valt niet onder de SDOA.

De CR geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan de colleges van B&W in de hierboven genoemde gemeenten. Dat loopt via het dagelijks bestuur van de SDOA. De CR wordt betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid voor minima.

Wie zoeken we?

Wij zoeken een enthousiaste cliënt die vanuit zijn/haar betrokkenheid, interesse en persoonlijke ervaringen, als lid van de CR een bijdrage kan leveren.

Reageren of meer informatie?

Heeft u interesse en bent u cliënt van SDOA? Neem dan contact op met uw klantmanager of inkomensconsulent. U kunt ook via onderstaand e-mailadres uw belangstelling rechtstreeks bij de CR kenbaar maken. Informatie wordt door de CR vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie kunt u verkrijgen via clientenraad@socialedienstoostachterhoek.nl of door contact op te nemen met de voorzitter van de CR: Alphons Olthof, 06 – 23 81 34 42.