Update Borculoseweg Groenlo

Aantal aanpassingen worden binnenkort gedaan

De Borculoseweg is alweer enkele weken klaar. We moeten de brug over de Slinge en een deel van het groen nog aanpakken. Tijdens en na de werkzaamheden heeft de reconstructie veel reacties op onder andere Facebook opgeleverd. Positief, maar ook negatief, en vragen waarom we sommige keuzes hebben gemaakt.

Omdat er veel vragen en opmerkingen waren over de totstandkoming van bepaalde keuzes, hebben we aangeboden om hierover ter plekke een uitleg te geven. Voor het bekend maken van deze uitnodiging hebben we hetzelfde medium gebruikt als waarop de meeste reacties zijn binnengekomen; Facebook. De bijeenkomst was op 20 juli. Een kleine groep mensen heeft gehoor gegeven aan onze oproep.

Bijeenkomst 20 juli

De gemeente en de aannemer waren aanwezig op 20 juli. We verzamelden ons bij de oude Watermolenschool en hebben een rondje gelopen over de nieuwe weg. We hebben uitgelegd dat we keuzes nadrukkelijk hebben gemaakt samen met belanghebbenden, bewoners en gebruikers van de Borculoseweg. Al vanaf 2015 denkt er een klankbordgroep met ons mee. Toch hebben we een aantal punten geconstateerd die we kunnen verbeteren. Gelukkig op plekken die we relatief makkelijk kunnen aanpassen, zonder dat er weer veel opengebroken moet worden.

Het trottoir nabij Welgelegen wordt verbreed  

De trottoirs aan de Borculoseweg zijn even breed als voorheen. De groenstroken zijn mogelijk, omdat de rijbaan smaller is geworden. De vraag rijst of de groenstrook er dan wel had moeten komen, en of het trottoir niet breder had moeten. Voor de één wel, voor de ander niet. De groenstroken zijn een wens van velen. We hebben een keuze gemaakt in het algemeen belang. Het  trottoir bij Welgelegen richting centrum wordt aangepast. De opmerking dat dit trottoir te smal is om elkaar te passeren met een rolstoel en een kinderwagen nemen we ter harte. We verbreden het trottoir aan één kant tot minimaal 1.50 meter.

De rotonde wordt aangepast

De ‘haakse’ hoeken van de rotonde op de Ruurloseweg zijn op Facebook ook veel genoemd. Ook na de duidelijke uitleg van deze keuze door de verkeerskundige, zijn er situaties te bedenken waarbij een andere keuze beter is. Een opmerking ging bijvoorbeeld over het verlaten van de rotonde met een bakfiets. “Dat gaat prima, zolang de tegenligger rekening houdt met mij.” Ook al voldoet de oplossing, gezien de opmerkingen gaan we deze hoeken toch aanpassen.

Goed om met elkaar in gesprek te zijn

Het was een goede bijeenkomst. Prima om niet alleen in het voortraject met elkaar te praten over hoe het moet worden, maar ook na afloop het resultaat te bespreken. Door met elkaar te praten zijn we op sommige punten tot andere inzichten gekomen. De aanpassingen aan het trottoir en de rotonde worden binnenkort gedaan. In de toekomst gaan we verder met communiceren zoals we dat altijd doen. Organiseren we klankbordgroepen die mee mogen praten en hopen we dat mensen met opmerkingen zich direct richten tot de mensen die daar wat mee kunnen doen.

Vragen?

Neem dan contact op met projectleider Vincent Lette. Hij is bereikbaar via v.lette@oostgelre.nl

De rotonde aan de Borculoseweg wordt aangepast