Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan Broddy Krabbenborg uit Lievelde, 63 jaar

Op zondag 2 mei 2021 reikte loco-burgemeester Marieke Frank een Koninklijke onderscheiding uit aan Broddy Krabbenborg uit Lievelde. Dit gebeurde in familiaire kring bij hem thuis. De heer Krabbenborg heeft een 50-jarig jubileum als vrijwilliger bij Drumband De Schanskloppers uit Lievelde.

Voor zijn totale vrijwillige activiteiten ontplooid voor de samenleving op het terrein van onderwijs en cultuur wordt hij gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hieronder volgt een opsomming van zijn vrijwilligerswerk.

Loco Burgemeester Frank overhandigt bloemen aan Broddy Krabbenborg en echtgenote

1970 - heden

Drumband De Schanskloppers Lievelde

De heer Krabbenborg is 50 jaar lid, tamboer, tambour-maître en bestuurslid van Drumband De Schanskloppers.

1987 – 2019: tambour-maître. Vanuit die functie was hij de initiatiefnemer bij shows tijdens Zo Maar een Avond in Lievelde. Hij trof daarnaast voorbereidingen voor de optredens bij schuttersconcoursen, vendeltreffens, carnaval, sinterklaasintocht en bij een serenade. Hij was de contactpersoon met de Stichting School- en Volksfeest Lievelde voor het in elkaar zetten van de show tijdens de kermis.

Van 2006 tot heden: bestuurslid bij de Schanskloppers. Hij is vanuit het bestuur de verbinding met het muziekkorps en behandelt veel aanvullende zaken.

 

2014 - 2019

De Kring Achterhoek

De Kring Achterhoek bewaart de tradities en folklore in het schutters- en gildewezen. De heer Krabbenborg heeft via de jubileumcommissie veel tijd gestoken in het organiseren van het kringconcours in Lievelde, met ruim 1.000 deelnemers.

 

1987- 2019

Verbinding Harmonie St. Willibrord Lievelde

Door de goede band met Drumband de Schanskloppers wordt er vaak samengewerkt bij overleggen bij verschillende instanties. De heer Krabbenborg is/was tambour-maître bij gezamenlijke optredens. Hij voert de overleggen en vervult een spilfunctie.

 

1987 - heden

Contactpersoon Federatie van Gelderse Schuttersgilden

Namens de Drumband is de heer Krabbenborg de contactpersoon; met zijn 32 jaar ervaring kan hij zorgen voor veel input en daadkracht.

 

1975 - heden

Toneelvereniging Partoli

De heer Krabbenborg is actief lid. Hij helpt jaarlijks bij de opbouw van het podium op locatie. En hij zet zich in voor externe fondsenwerving en kaartverkoop van de vereniging.

 

1990 - heden

EHBO Lievelde

Inzet namens de EHBO Lievelde bij grote evenementen als Arrow en Zwarte Cross.

 

2019 - heden

Stichting SMOOG

Via de jaarlijkse overleggen met de gezamenlijke gemeentelijke korpsen is de heer Krabbenborg als bestuurslid betrokken bij de oprichting van de stichting SMOOG om muziekonderwijs binnen de gemeente te geven.