Uitbetaling tegemoetkoming zorgkosten 2018 voor inwoners met een Wmo-voorziening

Uitbetaling in november

Had u op 1 oktober 2017 een Wmo-voorziening van de gemeente Oost Gelre? Dan heeft u in 2018 recht op een tegemoetkoming in de zorgkosten. U krijgt hier in september een brief over van de gemeente.

U heeft kunnen kiezen tussen:

  1. een financiële tegemoetkoming van € 120 of
  2. een korting op de maandelijkse zorgpremie van Menzis.

Wanneer ontvangt u geen tegemoetkoming?

  • als u op 1 oktober 2017 geen Wmo-voorziening had;
  • als u gebruik maakt van de korting op de maandelijkse zorgpremie van de collectieve zorgverzekering van Menzis.

Vragen? Neem contact op met het Wmo-loket

Dat kan telefonisch via (0544) 39 36 16 op werkdagen 9.00 tot 12.30 uur. Op donderdag is het Wmo-loket ook bereikbaar van 13.00 tot 17.00 uur.

Medicijnen en geld