Tijdelijke parkeerplaats op vrijgekomen plek bibliotheek Dijkstraat

Wie het winkelcentrum van Lichtenvoorde onlangs heeft bezocht is het niet ontgaan. De bibliotheek Oost-Achterhoek heeft haar intrek genomen in het prachtige nieuwe pand aan De Leest. De oude bibliotheek is nu gesloopt. We informeren u graag wat er de komende periode gaat gebeuren in het gebied rondom de gesloopte bibliotheek, alwaar een activiteitenplein is gepland.

De gemeente geeft samen met Buro Ontwerp en Omgeving het activiteitenplein vorm

Een klankbordgroep heeft meegedacht en ideeën gegeven. Ook zijn er gesprekken geweest met direct-omwonenden. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp. Begin november hopen we het ontwerp met iedereen te delen. We verwachten dat we dat digitaal doen. Hierover informeren wij u in de Elna, op onze website en via onze social media.

Tijdelijke situatie

Hoewel het ontwerp nu bijna af is en de bibliotheek gesloopt, kunnen we nog niet starten met de aanleg van het activiteitenplein. Dat heeft te maken met de laatste fase van de nieuwbouw aan de Nieuwmarkt (aansluitend aan de huidige Aldi). Het is niet wenselijk om die bouw te starten tijdens of na de aanleg van het activiteitenplein. De bouw heeft ruimte nodig voor bijvoorbeeld alle verkeersbewegingen en opslag. De kans bestaat dat de parkeerplaats achter de oude bibliotheek daar (deels) voor wordt gebruikt. Ook willen we schade aan een nieuw plein voorkomen.

Tijdelijke parkeerplaats

Er ontstaat nu dus een tijdelijke situatie die waarschijnlijk een jaar of 2 duurt. Daarom is er gekozen voor het invullen van de vrijkomende ruimte met een tijdelijke parkeerplaats. Op deze manier ligt het terrein er tijdens de komende tijd netjes en overzichtelijk bij én kunnen bezoekers van het centrum gebruik maken van deze parkeerplaatsen.

Werkzaamheden in week 45 en 46

De planning is dat de werkzaamheden voor de tijdelijke parkeerplaats starten in week 45 en maximaal 2 weken duren.

luchtfoto met tijdelijke parkeerplaatsen