Terugblik ‘Week tegen Ondermijning’, 11 t/m 17 oktober

Van 11 tot en met 17 oktober 2021 is de jaarlijkse Week van de Veiligheid georganiseerd voor de hele regio Noord- en Oost-Gelderland. Gemeenten en veiligheidspartners in de regio spannen zich in deze week extra in om de veiligheid te vergroten. Ook in onze gemeente zijn er allerlei activiteiten georganiseerd om Oost Gelre leefbaar en veilig te houden. Er waren activiteiten gericht op voorlichting en diverse acties gericht op het aanpakken van (georganiseerde) criminaliteit.

Bezoek D66 Tweede Kamerlid mevrouw Van der Werf

Mevrouw van der Werf bezocht onze gemeente voor het thema ondermijning, en dan met name in relatie met het buitengebied. We hebben bij haar onder de aandacht gebracht dat er landelijk veel geld in de aanpak van ondermijning gestoken wordt, maar dat gemeenten daar geen voordeel van ondervinden. Voor de aanpak van ondermijning is juist meer lokale uitvoeringscapaciteit bij o.a. gemeente en politie nodig, hier ontbreekt het vaak aan.

Activiteiten rondom het herkennen van synthetische drugslabs

Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de campagne Vreemd?! die bedacht is om inwoners bewust te maken van vreemde geuren in hun omgeving. Met behulp van geurtonnen wordt de geur van wasmiddel, aceton en xtc nagebootst. Dit zijn geuren die kunnen wijzen op een drugslab in werking. De geurtonnen zijn ingezet bij de Spar in Zieuwent en op de weekmarkten in Lichtenvoorde en Groenlo. Met de mensen die de geuren kwamen herkennen, zijn ook gesprekken gevoerd over dit thema. Er zijn ook andere signalen waaraan je criminele activiteiten behorend bij de productie van (synthetische) drugs kunt herkennen. Denk daarbij aan verdachte voertuigen op een perceel en dichtgeplakte ramen van boerderijen of bijgebouwen. De geurtonnen gaan we in de toekomst vaker inzetten voor inwoners, bedrijven en organisaties zodat ze signalen van drugslabs kunnen herkennen. Op 29 oktober (10.30 – 16.00 uur) wordt de ondermijnings-container, samen met de geurkorrels, geplaatst op de markt in Groenlo.

Controles en acties

Schuren en stallen

De politie heeft samen met de boa’s van de gemeente een integrale controle van stallen en schuren in het buitengebied georganiseerd. Deze controle was gericht op illegale activiteiten in stallen en schuren, maar ook op het vergroten van bewustwording bij inwoners in het buitengebied. Tijdens deze controles zijn geen strafbare feiten geconstateerd bij de adressen die bezocht zijn.

Huisvesting arbeidsmigranten

Een andere actie was een integrale controle op locaties waar (vermoedelijk) arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Aan de integrale controle namen deel: (vreemdelingen)politie, boa’s en toezichthouder van de gemeente en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). Het doel van de controle was gericht op de leefomstandigheden en op het voorkomen van onveilige situaties (bijv. brandveiligheid). ISZW heeft met name gecontroleerd op arbeidsomstandigheden. Daarbij valt te denken aan hoogte van het loon, worden er direct toeslagen ingehouden van het loon en of de arbeidsmigranten over hun eigen ID-bewijs beschikken. Tijdens de integrale controles is gebleken dat er op de bezochte locaties geen misstanden waren. Op enkele locaties is het huisvesten van de aantallen arbeidsmigranten wel in strijd met het bestemmingsplan. Naar deze locaties wordt nader gekeken om te bepalen wat de vervolgstappen zullen zijn.

Verkeerscontrole

De politie heeft een verkeerscontrole op de N18 gehouden. De N18 wordt gezien als een belangrijke doorvoerroute voor criminelen. Met deze verkeerscontrole heeft de politie extra ingezet op de controle hiervan. Aan de controle namen ruim 50 personen deel. De controle was gericht op ondermijnende criminaliteit. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Certificaat Keurmerk Veilig Buitengebied

Op 13 oktober is het certificaat Keurmerk Veilig Buitengebied uitgereikt aan de deelnemers die zich bezighouden met een veilig buitengebied in Oost Gelre. De samenwerking bestaat uit het delen van signalen, het bespreken van ontwikkelingen en het nemen van maatregelen ten aanzien van veiligheid in het buitengebied. Het Centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid (CCV) en het Platform Veilig Ondernemen hebben de certificaten uitgereikt aan alle deelnemers tijdens een mooie bijeenkomst bij Landbouwbedrijf Hegeman in Vragender.

Samen staan we sterk

Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre: “Als gemeente en politie hebben we samen met onze partners laten zien dat wij als overheid optreden tegen ondernemende criminaliteit. Ondermijning staat hoog op de agenda en we doen er alles aan om criminelen zoveel mogelijk te frustreren. De mensen in de gemeente Oost Gelre (en in de hele regio Noord- en Oost-Gelderland) moeten weten dat hun overheid er alles aan doet om criminaliteit in hun leefomgeving te voorkomen en aan te pakken. De komende tijd gaan we verder met het creëren van bewustwording, versterken van de weerbaarheid, de gezamenlijke aanpak en de onderzoeken die afgelopen week zijn gestart. We hebben deze week laten zien dat we als één overheid optreden en dat gaan we in de toekomst vaker doen!”

burgemeester Annette Bronsvoort met campagnebord Vreemd?!