Tenderproces 15 hectare zonneparken

Inschrijving eerste tranche loopt 23 augustus af

Logo Oost Gelre 2030 Energieneutraal De inschrijfperiode van de eerste tranche van het tenderproces voor de aanleg van zonneparken > 2 ha. in Oost Gelre nadert het einde. Op 23 augustus sluit de inschrijving voor initiatiefnemers. De inschrijving moet wel aan voorwaarden voldoen.

Oost Gelre wil in 2030 energieneutraal zijn, dus net zoveel energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. Energie  besparen is daarin belangrijk, evenals zonnepanelen op huizen en bedrijven. Maar er is meer nodig. We hebben ook grootschalige opwekking van energie nodig, dus windmolens, zonneparken/zon op erf en biomassa-installaties. We dagen initiatiefnemers uit om met ideeën en plannen te komen. Daarvoor loopt nu de eerste tranche van een tenderproces voor zonneparken > 2 ha. Daarin voelen hopelijk ook lokale initiatiefnemers zich uitgedaagd.

Voorwaarden inschrijving

De inschrijving voor deze tender moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De voorwaarden staan in de tenderpublicatie en in de beleidsregel die hieronder te downloaden is. Eén van de voorwaarden is een uitgewerkt concept plan voor landschappelijke inpassing, met voorstellen voor de ruimtelijke versterking van de beoogde locatie en/of de omgeving. Een andere voorwaarde is een plan van aanpak voor het participatieproces met de omgeving.

Informatie

De beleidsregels zijn samengevat in de ‘Beleidsregel planologische medewerking zonneparken groter dan 2 ha in het buitengebied van Oost Gelre’ (pdf - 167 kB). Wie vragen heeft kan een mail sturen naar m.brus@oostgelre.nl of telefonisch contact opnemen met Marleen Brus via tel. (0544) 39 34 49.

zonnepark