Te vellen gemeentelijke bomen 2018/2019

Gemeentelijke bomen controleren we eens in de drie jaar op hun gezondheid. Dat doen we door middel van een zogenaamde VTA-controle. Als bomen dood of in zeer slechte staat zijn, is het advies om de boom te kappen. In november stond op onze website een artikel over de te kappen bomen voor het jaar 2018/2019.

Na onderzoek en/of door ruimtelijke ontwikkelingen hebben we een aantal bomen toegevoegd aan de lijst. Daarvan stellen we u op deze manier graag op de hoogte. Voor 19 van deze bomen verleenden we een kapvergunning. 17 bomen zijn kapvergunningsvrij. Een overzicht vindt u hieronder. In opdracht van de gemeente snoeit en kapt Hacron Groen de bomen.

Lijst met te kappen bomen - aanvulling december 2018 (pdf - 187 kB)