’t Greune Veld: enthousiaste reacties op plannen vergroenen Het Veld-Oost

We willen de wijk Het Veld-Oost in Lichtenvoorde groener maken én meer (klimaat)klaar voor de toekomst. Dat doen we met het icoonproject ’t Greune Veld. Graag betrekken we de wijkbewoners daarbij. In juni konden zij meedoen aan een digitaal buurtonderzoek. Vorige week dinsdag kwam een groep buurtbewoners bij elkaar om daar samen verder over te praten.

Resultaten buurtonderzoek bekend

Zo’n 180 buurtbewoners hebben de moeite genomen om het buurtonderzoek in te vullen. Hartelijk dank daarvoor! Uit het onderzoek bleek dat de meeste inwoners meer bomen, afwisselender groen, en kleur in de plantsoenen belangrijk vinden. Met name op locaties waar het dicht bebouwd is. Ook staat het merendeel van de wijk open voor het afkoppelen van de regenpijpen, en dan graag met wat tips of praktische hulp. Bekijk de resultaten van het buurtonderzoek.

Eerste overleg met bewonersgroep

Zo’n 25 bewoners hadden in het buurtonderzoek aangegeven in een werkgroep verder mee te willen denken over het ontwerp. Daarmee hebben we dinsdag 13 juli een eerste overleg gehad. We hebben de resultaten van het onderzoek doorgenomen en informatie gegeven over biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daarna is de werkgroep in 3 groepen aan de slag gegaan. Met veel energie en enthousiasme hebben zij al diverse concrete voorstellen voor verbeteringen in de wijk aangeleverd. Met die voorstellen gaan we aan de slag. We moeten daarbij ook kijken welke voorstellen uitvoerbaar zijn binnen de kaders van het project. Met name omdat het budget beperkt is, dus we moeten keuzes maken.

Vervolg

Na de vakantie bespreken we met de werkgroep de haalbare voorstellen en werken we deze verder uit. En dan wordt het ook nog echt spannend. Want we doen mee aan prijsvraag ‘Groene Icoonprojecten’ van de provincie Gelderland. Als we samen een ‘iconisch’ plan maken voor de wijk, komen we in aanmerking voor  € 100.000,- subsidie van de provincie. Dat geld steken we ook direct in het project, waardoor we de wijk nog groener kunnen maken.

Meer informatie

Meer informatie over het project 't Greune Veld vind je op www.oostgelre.nl/greuneveld

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in ’t Greune Veld? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via: https://bit.ly/aanmeldennieuwsbriefgreuneveld

Bijeenkomst met wijkbewoners