Stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen in coronatijd: hoe gaat dat?

Dit jaar verlopen de verkiezingen vanwege de coronamaatregelen iets anders dan anders. Zo zijn er meer stembureaus geopend en kunnen inwoners die tot de risicogroepen behoren eerder stemmen. Er wordt op dit moment achter de schermen hard gewerkt om de verkiezingen coronaproof en veilig te laten verlopen.

De verkiezingen zijn op woensdag 17 maart 2021. U kunt dan stemmen op 1 van de 20 stembureaus in de gemeente. De locaties van de stembureaus vindt u op onze verkiezingspagina en staan op de achterzijde van de kandidatenlijst.

Eerder stemmen voor risicogroepen

Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart kunnen inwoners die tot de risicogroepen behoren eerder stemmen. Zo spreiden we de drukte en kan iedereen veilig stemmen.

Er zijn drie stembureaus voor het eerder stemmen:

  • gemeentehuis Lichtenvoorde, Varsseveldseweg 2, Lichtenvoorde
  • De Mattelier, Mattelierstraat 19, Groenlo
  • Parochiehuis, Dorpsstraat 34, Zieuwent

Deze stembureaus zijn op 15 en 16 maart open van 07.30 tot 21.00 uur.

Briefstemmen

Kiezers van 70 jaar en ouder van 10 t/m 17 maart hun stem uitbrengen per brief. 

Stemmen met volmacht

Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dat kunt u regelen met een volmacht. Degene die voor u stemt, moet ook een kiesgerechtigde in de gemeente Oost Gelre zijn. U kunt de volmacht op 2 manieren regelen:

  • Via een onderhandse volmacht. Dit kunt u thuis en t/m 17 maart regelen.
  • Via een schriftelijke volmacht. Dit regelt u online, in het gemeentehuis of schriftelijk en moet u voor 12 maart, 17.00 uur regelen. 

Op onze verkiezingspagina leest u hoe dit werkt.

We houden u op de hoogte

De komende tijd leest u op de gemeentepagina’s, onze website en via onze social media kanalen meer informatie over de verkiezingen. Heeft u nu al vragen? Stuur dan een e-mail naar verkiezingen@oostgelre.nl.

Logo Elke stemt telt