Samenwerking in ondersteuning horeca tijdens coronacrisis

Routeplan horeca Aalten, Oost Gelre en Winterswijk

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Oost Gelre, Aalten en Winterswijk hebben samen met de 3 gemeenten gesprekken gevoerd over de impact van de coronamaatregelen op de horeca. Dat heeft geleid tot het opstellen van een Routeplan Horeca. Wethouder Marieke Frank is blij met dit initiatief: “Iedereen is zich er zeer van bewust dat we elkaar door deze moeilijke periode moeten helpen. Het Routeplan Horeca kan daar een waardevolle bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld vanuit het aanbod van financiële begeleiding voor horecabedrijven die dat willen.”

Gratis Bedrijfscheck

Elk horecabedrijf in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk kan zich aanmelden voor een (gratis) bedrijfscheck. Op basis van de uitkomsten van dit gesprek wordt ondersteuning/begeleiding op maat aangeboden. Dit om de ondernemer zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Wethouder Frank: “Vanwege uniformiteit, expertise en vertrouwen is gekozen voor externe partijen die het uitvoeren: de ROZ groep voor Oost Gelre en Winterswijk en Laborijn voor Aalten.”

Van check naar scan

Na aanmelding bij ROZ/Laborijn nemen deze organisaties binnen 24 uur contact met de horecaondernemer op om een gesprek in te plannen. Het gesprek kan leiden tot een bedrijfsscan waaruit passende tegemoetkomingen, coaching, ondersteuning of begeleiding op maat geboden kan worden, aldus wethouder Frank. “Als je daar zelf voor kiest, kan een vervolgtraject worden gestart om jou als ondernemer zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarvoor kunnen ze samenwerken met een aantal partners en bedrijven of instanties die hun medewerking verlenen/expertise beschikbaar stellen. Bijvoorbeeld op het gebied van leningen, kortingen of maatwerk coaching. En het is mooi dat ook horecaondernemers die geen lid zijn van Horeca Nederland zich mogen melden.”

Informatie

Horecaondernemers zijn inmiddels geïnformeerd door de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Horeca 2021 corona mondmasker