‘Samen veilig’ nieuwe aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

De gemeente Oost Gelre stelt voor vier jaar haar aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling vast. ‘Samen Veilig’ is opgesteld samen met de gemeenten in de regio Arnhem en Achterhoek. Het sluit aan bij het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

‘Samen Veilig’ is opgesteld samen met betrokkenen (slachtoffers en plegers), verschillende partners en organisaties. Elke gemeente stelt een lokaal uitvoeringsplan op. Het belangrijkste verbeterpunt is een betere samenwerking tussen verschillende organisaties, zoals Veilig Thuis en andere zorgverleners. Met de nieuwe aanpak willen we huiselijk geweld en kindermishandeling verder terugdringen. Want geweld hoort nergens thuis!

Advies en hulp

Heeft u zelf het vermoeden dat iemand in uw omgeving wordt mishandeld? Voor advies en hulp  - ook als u twijfelt of het wel om mishandeling gaat – kunt u bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. Dat kan anoniem.

Veilig thuis