Samen aan de slag voor een klimaatvriendelijke buurt bij de Haydnstraat!

Dit weekend staken bewoners van de Haydnstraat in Lichtenvoorde de handen uit de mouwen. Ze namen het initiatief om hun buurt klimaatvriendelijker in te richten. Daarbij kregen ze hulp van Groen Goed en leerlingen van AOC Oost uit Doetinchem. Afgelopen zaterdag tijdens Burendag werd er hard gewerkt. Een mooi voorbeeld dat we graag even in het zonnetje zetten! Kom jij met jouw buurt ook in actie?!

In de buurt van de Haydnstraat in Lichtenvoorde was er overlast van boomwortels die de straatstenen omhoog duwden. Het verbeteren van de bestrating was volgens de bewoners tegelijk een mooie kans om het hemelwater af te koppelen van de riolering. Dat betekent dat de regen die op straat en de daken valt, vanaf nu naar een gegraven laagte in de groenstrook (een zogenaamde wadi) stroomt. Daar krijgt het water de ruimte om in de bodem te zakken. Zo overstroomt het riool minder snel en voorkomen we waterhinder!

Gezellige Burendag

Tijdens de jaarlijkse Burendag – een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds – werden er regenpijpen doorgezaagd. En samen werd een picknickbank in elkaar gezet. Maar vooral was het een gezellige ochtend die de buurt ook dichter bij elkaar bracht. Even tijd voor een praatje en een lekker kopje koffie. En naast ruimte voor het water, is er nu dus ook een mooie plek om elkaar te ontmoeten!

2 mannen zetten een picknicktafel in elkaar

Volg het goede voorbeeld en neem ook initiatief!

Samen staan we voor een grote opgave om de openbare ruimte klimaatvriendelijker in te richten. Wil jij samen met jouw buren hiermee ook aan de slag? Vanuit de pilot Klimaat Klaor denken we graag mee. We gaan graag in gesprek om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen. Hieronder lees je hoe je met ons in contact kunt komen!

Wat is Klimaat Klaor?

Klimaat Klaor is een pilot ingegeven door klimaatverandering. Droogte, wateroverlast, waterkwaliteit en hittestress spelen rond Lichtenvoorde, Vragender en Lievelde steeds meer een rol. Bewoners, ondernemers en organisaties zetten zich in voor een veerkrachtig gebied dat tegen een stootje kan. Klimaat is daarbij het verbindende thema. Samen versnellen we mooie plannen uit het gebied, die raken aan groen, bodem, water en klimaat. Dit voor een aantrekkelijk gebied om te wonen, ondernemen en recreëren.

Heb jij ook een idee of initiatief?

Via de webpagina www.klimaatklaor.nl kun je jouw idee of initiatief indienen bij Klimaat Klaor! Ook vind je hier verschillende mooie en praktische voorbeelden. Meer informatie of advies? Neem dan contact op met gebiedsmakelaar Richard Trenning. Hij is te bereiken via tel. 06-23 46 56 29 of r.trenning@klimaatklaor.nl.

Klimaat Klaor met de tekst "Laat de sneeuwbal rollen"