Resultaten enquête leefomgeving Lichtenvoorde

Vanuit het programma 'Geef Lichtenvoorde Kleur' bleek dat inwoners een groene woonomgeving belangrijk vinden. We doen ons best om voor iedereen een prettige leefomgeving te creëren en in stand te houden. Maar wat vinden inwoners en ondernemers eigenlijk van het groen en de natuur in Lichtenvoorde? Om dat te weten te komen, hebben we afgelopen zomer een enquête over de leefomgeving uitgezet. Invullen kon tussen 22 juni en 12 juli. De vragen gingen over het openbaar groen, parkeren, water in de wijk, spelen, ontmoetingsplekken en andere thema’s.

Narcissen en een waardebon

Onder de deelnemers van de enquête hebben we drie prijzen verloot. De prijswinnaars ontvingen vorige week een pakket narcissenbollen en een waardebon. Er is goed gereageerd op de enquête. 350 Inwoners uit verschillende wijken en het buitengebied van Lichtenvoorde hebben de enquête volledig ingevuld; een mooi resultaat.

Wat kwam er uit de enquête?

De belangrijke signalen die inwoners afgaven, zijn:

  • Vrijwel alle deelnemers vinden het goed als de gemeente zich inzet voor meer verschillende vlinders, vogels, insecten en planten in de woonomgeving.
  • Deelnemers vinden het belangrijk dat de waterkwaliteit van sloten, vijvers en beken goed is.
  • Een aanzienlijk deel van de mensen die de enquête hebben ingevuld, maakt zich weinig zorgen over de natuur in Lichtenvoorde. Dit blijkt uit antwoorden als ‘Het is hier heel groen’ en ‘Er wordt al veel gedaan in Lichtenvoorde’. Meer dan de helft van de respondenten maakt zich wel zorgen.
  • De meeste deelnemers geven aan dat er genoeg ontmoetingsplekken zijn in Lichtenvoorde. In de wijken Veld-Oost, Veld-West en Hooiland geeft echter een groot deel aan dat er onvoldoende ontmoetingsplekken zijn.
  • Het toepassen van verschillende soorten beplanting en beter onderhoud worden het meest als oplossing gezien om de natuur een handje te helpen.
  • Vrijwel iedereen wil vanuit zijn/haar woning uitzicht op groen.
  • De meeste deelnemers geven aan dat een speeltuin gebruikt kan worden om (tijdelijk) water op te slaan.
  • Op de vraag of parkeerplaatsen voor waterberging kunnen dienen, wordt zowel positief als negatief gereageerd. Met name in het centrum en op het platteland geven de deelnemers aan parkeerplaatsen liever niet te gebruiken voor waterberging.

Verder in gesprek met inwoners en ondernemers

Graag gaan we met inwoners en ondernemers verder in gesprek. We willen samen met hen een kansenkaart maken voor Lichtenvoorde. Met deze kansenkaart zijn we beter in staat om de juiste maatregelen te nemen als we aan de slag gaan in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld bij het renoveren van straten, het afkoppelen en bergen van regenwater, het aanplanten van bomen tegen klimaatverandering etc.

Nalezen resultaten enquête

Bekijk de resultaten van de enquête in de bijbehorende rapportage.

narcissen