Raad wijst Eschpark aan als locatie BMX-baan FCCL

Plan wordt nu verder uitgewerkt tot een bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft op 9 maart ingestemd met verdere uitwerking van een BMX-baan voor de FietsCrossClub Lichtenvoorde (FCCL) op het Eschpark in Lichtenvoorde. Daarmee spreekt de raad twee zaken uit: dat andere mogelijke locaties voor een BMX-baan niet meer in beeld zijn en dat we toewerken naar een bestemmingsplan om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

Uit een eerdere locatiestudie is het Eschpark als beste plek voor een BMX-baan naar voren gekomen. Na een uitvoerige discussie heeft de raad uiteindelijk in meerderheid besloten dat het Eschpark de plek is voor deze baan. Daar richt het vervolg van de gesprekken zich ook op. De gemeente geeft nu samen met de FCCL een vervolg aan de al lopende gesprekken met alle betrokken. Uiteraard met de buurtbewoners, maar ook met zwembad Meekenesch en de bedrijven die gevestigd zijn op het Eschpark.

De inzet van die gesprekken is nu het toewerken naar een bestemmingsplan dat realisering van een BMX-baan op het Eschpark mogelijk maakt. Met een aantal contactpersonen uit de buurt vindt op dit moment overleg plaats hoe we deze gesprekken zo goed mogelijk kunnen organiseren. Zodra dit bekend is, ontvangt de hele buurt een brief met meer informatie.

Meer informatie over dit project vindt u op de projectpagina.

 

sfeerimpressie BMX baan FCCL

Sfeerimpressie van de BMX-baan die nog nader moet worden uitgewerkt in een bestemmingsplan.