Publieksversie Jaarverslag 2019

“Ondanks tekort wel veel gerealiseerd”

Onlangs heeft de gemeenteraad het Jaarverslag 2019 vastgesteld. Die liet een fors tekort zien, met name veroorzaakt door de uitgaven in het sociaal domein. Wethouder Financiën Karel Bonsen kent de oorzaken en heeft vertrouwen in de financiële situatie van Oost Gelre. “Natuurlijk wil je geen financiële tekorten. We hebben in de begroting van 2020 al maatregelen getroffen om dat tekort in te lopen. We hebben financieel onze huishouding prima op orde.”

De discussie over het jaarverslag werd gevoerd tegen de achtergrond van de huidige coronacrisis. Een crisis die elke inwoner, elk bedrijf en elke organisatie treft, ook de gemeente Oost Gelre. Wethouder Bonsen: “We hebben meer kosten en minder inkomsten. We leveren bijvoorbeeld fors in op de toeristenbelasting, we hebben minder huurinkomsten en er worden geen evenementen gehouden. Aan de andere kant hebben we meer uitgaven door de toegenomen zorgvraag, het minimabeleid en de bijstandsuitkeringen. Dat gaat nu al ruim over het miljoen heen. Maar belangrijker is nu dat we elkaar door deze periode heen helpen, met zorg en aandacht voor elkaar.”

Veel gedaan in 2019

Door de actuele ontwikkelingen zou je bijna vergeten dat er in 2019 veel gerealiseerd is. Waaronder ook veel initiatieven vanuit de samenleving, aldus wethouder Bonsen: “We hebben een publieksversie van het jaarverslag gemaakt. Die geeft duidelijk inzicht in onze inkomsten en uitgaven. Maar laat ook goed zien wat er met dat geld is gerealiseerd, van een moestuinproject tot het wonen in de kleine kernen. En dan zie je dat er veel gedaan is.”

Van jaarverslag naar begroting

Aan de ene kant is de gemeente druk bezig kosten te beheersen, aan de andere kant wordt ze nu geconfronteerd met de maatregelen rond de bestrijding van het coronavirus en de enorme impact op onze samenleving. Wethouder Bonsen: “Het is onmogelijk om nu al de gevolgen daarvan in te schatten. Maar hoe dan ook, we zullen nu samen alle zeilen bijzetten om onze kwetsbare inwoners door deze moeilijke periode heen te helpen. Dat zal zich ook vertalen in een begroting voor 2021 en volgende jaren. Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar samen in slagen.”

Publieksversie 2019

De publieksversie van het Jaarverslag en het Jaarverslag 2019 zelf zijn via onderstaande links in te zien:

De andere stukken die betrekking hebben op het Jaarverslag 2019 treft u aan op de pagina Financiën.