Provincie geeft subsidie voor verbouwen voormalige Welkoop Zieuwent

De provincie heeft vorige week besloten 414.000 euro beschikbaar te stellen voor het verbouwen van de voormalige Welkoop in Zieuwent naar woningen. Wethouder Marieke Frank is blij met deze toezegging. “Het plan voor het verbouwen van het leegstaande gebouw komt voort uit een burgerinitiatief van Zieuwents Belang en wordt uitgevoerd door een groep investeerders onder de naam Bondgenoten. Het initiatief is in samenwerking met de gemeente tot stand gekomen.”

Oplevering oktober 2020

Op het terrein komen energieneutrale en gasloze starterswoningen. In het voormalige Welkoopgebouw komt ruimte voor vijf huurappartementen, aldus wethouder Frank. “Daarnaast worden op het achterliggende terrein acht koopwoningen voor starters gerealiseerd.” De verbouwing start in september en moet in oktober volgend jaar worden opgeleverd.

Woonvisie voor kleine kernen

Het initiatief past prima in het streven om de leefbaarheid in de kleine kernen te versterken meent de wethouder. “In samenwerking met dorpsbelangenorganisaties werken wij op dit moment nauw samen aan de woonvisie voor de kleine kernen. Hierbij streven we ernaar om de komende 2 jaar zo’n 15 extra woningen te realiseren in elke kleine kern. Voor Zieuwent komen die 15 woningen bovenop het aantal dat al in en achter de voormalige Welkoop wordt gerealiseerd. Wij hebben daarvoor samen met de dorpsbelangen organisaties de Woonvisie kleine kernen opgesteld die in oktober in de raad wordt behandeld.”

Subsidie verbouwing voormalig Welkoop Zieuwent